Fysik C-B

Fysik C-B er et naturvidenskabeligt fag, der beskæftiger sig med nogle af de fysiske fænomener, som du møder i din dagligdag, f.eks. elektricitet, stråling, bevægelse, kræfter og tryk. Du vil gennem eksperimenter og teori lære at forstå de fysiske love, der beskriver disse fænomener.

Hvad kan jeg bruge faget til?

På flere videregående uddannelser såsom medicin-, ingeniør- og fysikuddannelsen samt øvrige naturvidenskabelige uddannelser kræves fysik C-B. Fysik C-B danner også grundlag for fysik A.

Hvad lærer jeg?

De emner du kommer til at beskæftige dig med på Fysik C-B er:

  • Jorden og solsystemet
  • Universet og dets udviklingshistorie
  • Energi og energiomsætning
  • Bølger, herunder lyd og lys
  • El-lære og elektriske kredsløb
  • Atom og kernefysik
  • Mekanik, herunder bevægelser i en dimension, Newtons love, tryk og opdrift og gaslovene

Hvordan foregår eksamen?

Fysik C-B afsluttes med en mundtlig prøve. Prøven er 2-delt. Første del er en eksperimentel del, hvor du sammen med en til to medkursister skal udføre kendte eksperimenter. Anden del er en teoretisk del, hvor du trækker et spørgsmål inden for et af de områder, du har arbejdet med. Der vil også indgå et bilag i spørgsmålet. Spørgsmålene kender du på forhånd, mens bilaget vil være ukendt.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

For at deltage i fysik C-B skal du have bestået fysik C.  Du skal også have bestået matematik B eller læse matematik B samtidig.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse fysik C-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.