Fysik 0-C

På fysik 0-C beskæftiger du dig med nogle af de fysiske fænomener som du møder i din dagligdag, f.eks. lys, lyd, nat og dag og varme. I dagligdagen tænker du sikkert ikke over at disse fænomener er fysik, men det er de.

Hvad kan jeg bruge faget til?

I Fysik 0-C lærer bedre at forstå de fysiske fænomener du møder i dagligdagen. Fysik C danner også grundlag for Fysik B, der kræves på flere videregående uddannelser såsom medicin-, ingeniør- og fysikuddannelsen samt øvrige naturvidenskabelige uddannelser

Hvad lærer jeg?

De emner du kommer til at beskæftige dig med på fysik 0-C er:

  • Energi, herunder varmeenergi, bevægelsesenergi, elektrisk energi, men også andre energiformer.
  • Bølger, herunder lyd og lys
  • Solsystemet, herunder dag og nat, solformørkelse, tidevand og planeterne
  • Universet, herunder galakser og Big Bang
  • Atomfysik, herunder Bohrs atommodel.

Hvordan foregår eksamen?

Fysik 0-C afsluttes med en mundtlig prøve, hvor du trækker et spørgsmål inden for de områder, du har arbejdet med. Der vil også indgå et bilag i spørgsmålet. Spørgsmålene vil du kende på forhånd, mens bilaget vil være ukendt. Hvis spørgsmålet omfatter et forsøg, du har lavet i undervisningen, vil det benyttede apparatur stå fremme, så du kan inddrage forsøget i din fremlæggelse.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse fysik 0-C.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.