Fysik 0-C

På fysik 0-C beskæftiger du dig med nogle af de fysiske fænomener som du møder i din dagligdag, f.eks. lys, lyd, nat og dag og varme. I dagligdagen tænker du sikkert ikke over at disse fænomener er fysik, men det er de.

Hvad kan du bruge faget til?

I Fysik 0-C lærer bedre at forstå de fysiske fænomener du møder i dagligdagen. Fysik C danner også grundlag for Fysik B, der kræves på flere videregående uddannelser såsom medicin-, ingeniør- og fysikuddannelsen samt øvrige naturvidenskabelige uddannelser

Hvad lærer du?

De emner du kommer til at beskæftige dig med på fysik 0-C er:

  • Energi, herunder varmeenergi, bevægelsesenergi, elektrisk energi, men også andre energiformer.
  • Bølger, herunder lyd og lys
  • Solsystemet, herunder dag og nat, solformørkelse, tidevand og planeterne
  • Universet, herunder galakser og Big Bang
  • Atomfysik, herunder Bohrs atommodel.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Fysik 0-C som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Fysik 0-C som holdundervisning foregår på skolen i Albertslund. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Fysik 0-C som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Fysik 0-C som e-learning foregår hjemmefra via online adgang til vores læringsplatform. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med, du afleverer opgaver online, og du får feedback fra dine lærere online. Du har mulighed for at arbejde med faget, når det passer dig, og hvor det passer dig, så længe du har adgang til en computer med internet. Læs mere om e-learning.

I dette fag er der kursusdage, hvor du fysisk skal møde på skolen. Læs mere.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Fysik 0-C består af seks forløb:

Energi

Har du lagt mærke til at 10 grader varmt vand føles koldere en 10 grader varmt luft? Hvorfor dette er tilfældet vil blive undersøgt i dette modul. Der vil yderligere blive set på tre energityper: Kinetisk energi, potentiel energi og termisk energi.
Tidsforbrug: ca.10 timer

Bølger, lys og lyd

Lyd og lys er overalt omkring os, men hvad er de egentlig? I dette forløb skal i arbejde med forskelige bølgetyper, specifikt lys- og lydbølger og hvordan vi karakterisere dem.
Tidsforbrug: ca.10 timer

Musik og lyd

I dette modul fordyber vi os i det ene af områderne fra det forrige modul, lyd. Vi vil her se nærmere på egenskaber for lydbølger, så som resonanser og interferenser.
Tidsforbrug: ca.10 timer

Astronomi og Kosmologi

Vi vil her se på universet, både vores eget solsystem og hvad vores placering i dette har af betydning for liv på jorden, men vi vil også se længere væk, og helt til universets tilblivelse.
Tidsforbrug: ca.10 timer

Atomfysik

Alt i verden er opbygget af atomer om vi så kigger på en sten eller din krop, men hvad er atomer, og hvad er de opbygget af? I dette forløb skal vi se på atomers bestanddele, bindinger og struktur.
Tidsforbrug: ca.10 timer

Laboratoriekursus

I denne del af kurset vil vi i løbet af en weekend, fredag, lørdag og søndag, udføre udvalgte forsøg fra pensum. Efter denne weekend vil der skulle afleveres rapporter over udførslen af forsøgene.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

 

 

 

 

Eksamen

Fysik 0-C afsluttes med en mundtlig prøve, hvor du trækker et spørgsmål inden for de områder, du har arbejdet med. Der vil også indgå et bilag i spørgsmålet. Spørgsmålene vil du kende på forhånd, mens bilaget vil være ukendt. Hvis spørgsmålet omfatter et forsøg, du har lavet i undervisningen, vil det benyttede apparatur stå fremme, så du kan inddrage forsøget i din fremlæggelse.

Eksaminationstiden er ca. 24 minutter og der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!