Engelsk F-E-D

Engelsk FED (10. klasse) bygger videre på engelsk G (9. klasse) og danner bro til HF. På FED holdet får du videreudviklet både dit talte og skrevne engelsk, så du kan kommunikere aktivt om kulturelle og   samfundsrelaterede forhold i engelsktalende lande. Du lærer desuden at forholde dig til tekster om almene emner, og formulere dine holdninger og synspunkter.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Engelsk er et internationalt sprog, du vil kunne bruge både privat og arbejdsmæssigt resten af livet. På engelsk FED får du lært at diskutere, debattere og opdage dine holdninger til forskellige aktuelle samfundsforhold. Det et krav til mange uddannelser, og vil du fx videre på HF, kræves det du har bestået FED i engelsk.

Hvad lærer jeg?

  • Udtale og ordforråd
  • Forskellige typer tekster som artikler og debatindlæg
  • Vigtige kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande og engelsk som globalt sprog
  • Tekstanalytiske redskaber
  • Samtaleteknikker
  • Grammatik og stavning
  • Overblik over dine stærke og svage side i faget.
  • It indgår som et naturligt element i faget.

Hvordan foregår eksamen?

Engelsk D afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

For at følge engelsk FED kræves at du har bestået niveau G (9. klasses niveau).

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse engelsk F-E-D.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.