Tysk fortsættersprog B-A

I tysk fortsættersprog B-A får du øget din indsigt i det tyske sprog og får styrket din kompetence til at kommunikere både mundtligt og skriftligt. Kultur samt samfundsmæssige og historiske forhold indgår som en naturlig del af faget. Du bliver også endnu bedre til at analysere litterære tekster, film, musik og andre typer tekster.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Tysk er EU’s største modersmål, og uanset om du vil arbejde med handel, teknologi, historie, kultur eller bare gerne vil ud i verden, er det en stor fordel at være rigtig god til tysk.

Hvad lærer jeg?

Du bygger oven på dit B-niveau og lærer at udtrykke dig mundtligt på et sammenhængende og mere nuanceret tysk. Du træner dig i at skrive bedre og får udvidet dit ordforråd. Du arbejder også videre med at analysere og diskutere forskellige typer af tysksprogede tekster, både skrevne tekster, musik, billeder, hjemmesider og spillefilm.

Du fortsætter med at træne sprogets opbygning og grammatik, sådan at du kan kommunikere klart på tysk.

Ud over at blive bedre til tysk får du endnu mere viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold.

Hvordan foregår eksamen?

Eksamen består af en mundtlig prøve. Eksaminationstiden varer ca. 30 minutter, og du har ca. 60 minutters forberedelsestid.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

For at deltage i tysk fortsætter A skal du have forudsætninger svarende til fortsætter B-niveau/2. g.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan tage tysk fortsættersprog B-A.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.