Tysk fortsættersprog B-A

Tysk fortsættersprog B-A

I tysk fortsættersprog B-A får du øget din indsigt i det tyske sprog og får styrket din kompetence til at kommunikere både mundtligt og skriftligt. Kultur samt samfundsmæssige og historiske forhold indgår som en naturlig del af faget. Du bliver også endnu bedre til at analysere litterære tekster, film, musik og andre typer tekster.

Hvad kan du bruge faget til?

Tysk er EU’s største modersmål, og uanset om du vil arbejde med handel, teknologi, historie, kultur eller bare gerne vil ud i verden, er det en stor fordel at være rigtig god til tysk.

Hvad lærer du?

Du bygger oven på dit B-niveau og lærer at udtrykke dig mundtligt på et sammenhængende og mere nuanceret tysk. Du træner dig i at skrive bedre og får udvidet dit ordforråd. Du arbejder også videre med at analysere og diskutere forskellige typer af tysksprogede tekster, både skrevne tekster, musik, billeder, hjemmesider og spillefilm.

Du fortsætter med at træne sprogets opbygning og grammatik, sådan at du kan kommunikere klart på tysk.

Ud over at blive bedre til tysk får du endnu mere viden om kultur, litteratur, historie og samfundsforhold.

Tilmeld dig faget

Gå til tilmelding

Mere om faget

Tysk fortsættersprog B-A som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Mediefag 0-C som e-learning foregår hjemmefra via online adgang til vores læringsplatform. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med, du afleverer opgaver online, og du får feedback fra dine lærere online. Du har mulighed for at arbejde med faget, når det passer dig, og hvor det passer dig, så længe du har adgang til en computer med internet. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Tysk fortsætter A består af 4 forløb:

Deutsche Identität
Du bliver trænet i tekstforståelse, analyse og gengivelse. Derudover får du trænet dit mundtlige tysk, og du får indblik i tysk kultur. Du træner desuden grammatik i tilknytning til teksterne.
Tidsforbrug: ca. 30 timer

Verführung und dunkle Kräfte
Du skal arbejde med klassisk tysk digtning og eventyr, men også med tekster fra tiden under Hitler. Du træner læsefærdighed, analyse, grammatik og mundtligt tysk.
Tidsforbrug: ca. 33 timer

Berlin
Du får kendskab til Berlins historie, men du arbejder også med Berlin som multikulturel by i dag. Du kommer til at lave præsentation af tekster både mundtligt og skriftligt. Derudover er der grammatiktræning.
Tidsforbrug: ca. 32 timer

Tekstlæsning og eksamenstræning
Du skal arbejde med den type opgave man møder til skriftlig eksamen i tysk A. Du bliver trænet i tekstforståelse, analyse og gengivelse. Du bliver desuden trænet i forskellige grammatiske emner.
Tidsforbrug: ca. 30 timer

Eksamen

Eksamen består af en mundtlig prøve. Eksaminationstiden varer ca. 30 minutter, og du har ca. 60 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på B-niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!