Tyrkisk B-A

Tyrkisk B-A styrker dine sproglige kompetencer og gør dig god til at kommunikere både mundtligt og skriftligt på tyrkisk. Med faget bliver du desuden klogere på Tyrkiets politiske og kulturelle historie.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Du kan læse Tyrkisk på universitetet. I erhvervssammenhæng kan faget være nyttigt i forhold til international handel, oversættelsesarbejde, undervisning, turisme eller som fx pædagog/sygeplejerske, hvor du kan møde tyrkisktalende med begrænsede danskkundskaber.

Hvad lærer jeg?

Du lærer at:

  • udtale tyrkisk forståeligt og naturligt
  • læse og forstå enkle moderne tekster, fiktive og ikke-fiktive
  • benytte et ordforråd, der gør dig i stand til at kommunikere på tyrkisk om dagligdags forhold og om studerede emner og tekster
  • skrive tyrkisk inden for forskellige emner
  • lave en selvstændig præsentation af enkle tekster eller emner på tyrkisk, indgå i en dialog herom og argumentere for din egen opfattelse
  • behandle problemstillinger i samspil med andre fag

Hvordan foregår eksamen?

Tyrkisk B-A afsluttes med en skriftlig prøve, hvor du har 5 timer til at løse opgaverne. I Tyrkisk A skal du også til en mundtlig eksamen, der varer ca. 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du 1 times forberedelse.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan begynde på tyrkisk på B-A-niveau hvis du har en bestået prøve i tyrkisk på B-niveau eller kundskaber, der svarer til indholdet heraf.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse tyrkisk B-A.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.