Samfundsfag C-B

Samfundsfag C-B handler om danske og internationale samfundsforhold. Du vil kunne bygge videre på din viden fra samfundsfag C, og beskæftige dig med samfundet sociologisk, politisk og økonomisk.

Hvad kan du bruge fanget til?

Faget vil berige dig med viden om, og mulighed for at engagere dig i samfundet. Faget giver også adgang, til at du kan læse videre på en del uddannelser indenfor blandt andet ”Samfund og forvaltning”, ”pædagogik psykologi og sociale forhold” eller ”forsvar og politi”.

Hvad lærer du?

Du lærer om fagets tre hovedemner, sociologi, politik og økonomi, og om samfundsfaglig metode. Du vil lære at arbejde med en samfundsfaglig problemstilling, som du selv opstiller, og finder et fagligt svar på.

Sociologi omhandler hvordan vi mennesker er sociale væsner. Sociologi kan hjælpe med at besvare hvem vi er, når vi er sammen med andre. Har vi selv skabt vores identitet, eller er vi formet af samfundet?

Politik handler om, hvem der har magten i samfundet, hvilke holdninger politikerne har, hvilke demokratiopfattelse der er og forskellige politiske systemer som det danske politiske system og EU.

Økonomi handler om hvordan værdierne skal fordeles i samfundet, herunder lærer du om velfærdsprincipper, økonomiske mål, styring og globaliseringens betydning for Danmark.

De samfundsfaglige metoder, komparativ, kvantitativ og kvalitativ, lærer du at anvende, så du selv kan foretage undersøgelser.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Samfundsfag C-B som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen. Holdet er halvårligt og starter til januar. Du kan tilmelde dig faget fra september.

Samfundsfag C-B som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Samfundsfag C-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Samfundsfag C-B som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får oplever du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning 

Du får en teoretisk og metodisk baggrundsviden, der gør dig i stand til at forklare samfundsmæssige problemstillinger ved hjælp af teorier og begreber. Undervisningen skal give viden og forståelse for danske og internationale samfundsforhold og den dynamik, der har indflydelse på udviklingen i vores samfund. 

Du lærer at formidle faglige sammenhænge og udviklingstendenser ved hjælp af enkle modeller, tabeller og diagrammer samt egne beregninger og at formulere dig skriftligt og mundtligt om et emne på en struktureret måde.  

Samfundsfag C-B består af syv forløb:

Identitet og socialisering i det senmoderne, digitale samfund
Omdrejningspunktet for modulet er sociologi, og fokus er på, hvad der påvirker os gennem livet, hvordan det er at være ung i det senmoderne samfund, herunder hvordan de sociale medier er med til at skabe vores identitet på godt og ondt.
Tidsforbrug: Ca. 12 timer 

Social ulighed
Omdrejningspunktet for modulet er sociologi, og fokus er hvordan den sociale arv er med til at definere, hvilke veje vi går som voksen, og hvorfor nogle mennesker klarer sig bedre gennem livet end andre.
Tidsforbrug: Ca. 10 timer 

Dansk politik i en medialiseret verden
Omdrejningspunktet for modulet er politik, og fokus er på partier, ideologier, demokrati og vælgeradfærd, samt forskellige typer af politiske systemer, herunder det danske politiske system og mediernes betydning for den politiske dagsorden.
Tidsforbrug: Ca. 12 timer  

Velfærdsøkonomi
Omdrejningspunktet for modulet er dansk økonomi, og fokus er på økonomiske mål og økonomisk politik med særligt fokus på, hvordan vi kommer økonomisk bedst muligt ud af coronakrisen.
Tidsforbrug: Ca. 12 timer 

Kulturmøder og integration i Danmark
Omdrejningspunktet for modulet er dels de politiske partiers holdning til integration, dels et sociologisk perspektiv, hvor du kommer til at arbejde med kulturelle forskelle, identitetsdannelse og anerkendelsesteori.
Tidsforbrug: Ca. 12 timer 

Danmark og EU i en globaliseret verden
Omdrejningspunktet for modulet er globalisering og fokus er på det politiske system i EU, og de massive udfordringer EU står over for.
Tidsforbrug: Ca. 12 timer  

Eksamensmodul
Omdrejningspunktet for modulet er, at du bliver klædt godt på til at gå til den mundtlige eksamen i samfundsfag. Du får lavet en sidste eksamensopgave og får indblik i, hvordan eksamen foregår.

Eksamen

Samfundsfag C-B afsluttes med en mundtlig eksamen med 24 timers forberedelse, hvor et ukendt bilagsmateriale i et kendt emne udleveres. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på C-niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!