Psykologi 0-C

Faget psykologi 0-C handler om, hvordan mennesket sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig i forskellige sammenhænge. Du kommer til at beskæftige dig med psykologiske undersøgelser, metode og teori.

Hvad kan du bruge faget til?

Psykologi 0-C giver dig viden om menneskets kompleksitet og forankring i kulturen. Det kan du både bruge i din dagligdag og i alle uddannelser, hvor man arbejder med mennesker.

Hvad lærer du?

Gerne med henvisning til konkrete kompetencer og færdigheder

  • Du får viden og færdigheder til at undersøge og diskutere psykologiske forhold på et fagligt grundlag.
  • Undervisningen udvikler din selvstændighed og kompetence i at formulere og undersøge konkrete psykologiske problemstillinger.
  • Du bliver i stand til at reflektere over psykologiske, almenmenneskelige, sociale, digitale, kulturelle såvel som interkulturelle forhold i den moderne verden.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Psykologi 0-C som holduidervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Psykologi 0-C som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Psykologi 0-C som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Psykologi 0-C som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Psykologi 0-C består af seks forløb:

Den mangfoldige psykologi, undersøgelser og krisepsykologi
I dette forløb lærer du om forskellige psykologiske retninger, videnskabsteori samt metode.
Tidsforbrug: Ca. 15-20 timer

Barnets tidlige udvikling og omsorgssvigt
I dette forløb lærer du om barnets udvikling, hvad der skal til for at et barn udvikler sig godt og trygt, og hvad der kan ske, når barnet ikke får den gode og trygge omsorg, det har brug for.
Tidsforbrug: Ca. 20-25 timer

Ungdom og senmodernitet
I dette forløb lærer du om unges identitetsdannelse i det senmoderne samt de særlige udfordringer der knytter sig til gruppetilhørsforhold, sociale medier, præstations- og perfekthedskulturen.
Tidsforbrug: Ca. 20-25 timer

Ondskab
I dette forløb lærer du om, hvorfor mennesker begår onde handlinger - forklaret ud fra et individualpsykologisk samt et gruppepsykologisk perspektiv.
Tidsforbrug: Ca. 20-25 timer

Kognitiv psykologi
I dette forløb lærer du om vigtige kognitive funktioner som perception, opmærksomhed og hukommelse.
Tidsforbrug: Ca. 20-25 timer

Eksamenstræning
I dette forløb lærer du om, hvordan du bedst forbereder dig til og gennemfører din eksamen i psykologi.
Tidsforbrug: Ca. 5-10 timer

Eksamen

Faget afsluttes med en mundtlig prøve i et ukendt bilagsmateriale fra et af de kendte temaer fra undervisningen. Der gives 48 min. forberedelse og selve eksaminationen varer ca. 24 min.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!