Psykologi 0-C

Faget psykologi 0-C handler om, hvordan mennesket sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig i forskellige sammenhænge. Du kommer til at beskæftige dig med psykologiske undersøgelser, metode og teori.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Psykologi 0-C giver dig viden om menneskets kompleksitet og forankring i kulturen. Det kan du både bruge i din dagligdag og i alle uddannelser, hvor man arbejder med mennesker.

Hvad lærer jeg?

Gerne med henvisning til konkrete kompetencer og færdigheder

  • Du får viden og færdigheder til at undersøge og diskutere psykologiske forhold på et fagligt grundlag.
  • Undervisningen udvikler din selvstændighed og kompetence i at formulere og undersøge konkrete psykologiske problemstillinger.
  • Du bliver i stand til at reflektere over psykologiske, almenmenneskelige, sociale, digitale, kulturelle såvel som interkulturelle forhold i den moderne verden.

Hvordan foregår eksamen?

Faget afsluttes med en mundtlig prøve i et ukendt bilagsmateriale fra et af de kendte temaer fra undervisningen. Der gives 48 min. forberedelse og selve eksaminationen varer ca. 24 min.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse psykologi 0-C.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.