Matematik G

Matematik HG handler om de helt grundlæggende ting i regning og matematik. Vi bevæger os fra basis med de fire regningsarter (plus, minus, gange, division) og bygger langsomt mere på, så du fx lærer at indtegne dit mobilforbrug i et koordinatsystem, udregne arealet af din bolig og få overblik over din økonomi i et regneark. Det foregår i et langsomt tempo, hvor der er god tid til at spørge og få det forklaret mange gange. Vi bruger computeren i undervisningen.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Matematik er et kernefag i det danske uddannelsessystem. Det betyder, at de fleste uddannelser kræver, at du som minimum har bestået G eksamen i matematik. Skal du fx videre på en erhvervsskole, skal du have afsluttet faget med karakteren 02. Vil du fortsætte din uddannelse på VUC på de højere niveauer FED eller HF, så kræver det også, at du har bestået G eksamen i matematik.

Det kan også være, at du vil lære matematik for at kunne hjælpe dit barn i skolen. Med en bestået eksamen på G-niveau er du godt klædt på til dette.

Hvad lærer jeg?

Matematik beskriver virkeligheden ved hjælp af tal og symboler.

Hvis du fx har et studiejob med en løn på hundrede kroner i timen, så kan du skrive det som 100 kr/time. Eller hvis du skal dele 1000 kr. med dine tre venner, så kan du skrive det som 1000:4 =250 kr. Selvom disse eksempler er enkle, så er de ikke forskellige fra det mere komplicerede matematik. For al matematik handler om at omskrive den konkrete virkelighed til abstrakte tegn (tal og symboler). Da virkeligheden er meget stor og kompleks, må matematikken gøre brug af mange forskellige begreber, når den vil oversætte virkeligheden til et matematisk sprog. Derfor vil du møde mange forskellige matematiske begreber i undervisningen. Fx:

Funktioner, statistik, geometri, algebra, procentregning, valuta, massefylde, måleenheder, ligninger, bogstavregning, målestoksforhold mm.

Når du laver matematik, lærer du et helt nyt sprog til at beskrive din virkelighed. Et sprog du kan bruge i andre uddannelser og i dit eget liv.

Hvordan foregår eksamen?

Målet for kurset er at du udvikler matematikkompetencer (problembehandling, ræsonnement, modellering, symbolbehandling og kommunikation) og at øge din mulighed for at forbedre din talforståelse, begrebsforståelse og regnefærdigheder, så du får bedre mulighed for aktivt at anvende matematik i hverdagslivet, og fremme forståelse, indsigt, kreativitet og kritisk sans. Du skal erkende matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel og beslutningsgrundlag.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du behøver ikke at have nogle særlige forudsætninger for at starte på HG matematik. Det skal dog være muligt at kommunikere med dig på dansk. Du skal være indstillet på, at du måske skal bruge den dobbelte tid, hvis du er helt uden matematiske forudsætninger.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse matematik G.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.