Matematik F-E-D

Matematik FED (10. klasse) bygger videre på matematik G (9. klasse) og bygger bro til HF. Mange af de matematiske emner, som fx tal og algebra, geometri, funktioner og statistik fra niveau G, går igen på FED, dog på et højere niveau. FED matematik indeholder også nye matematiske emner som fx andengradsligninger, renters rente (lån og opsparing), trigonometri m.m. På FED vil du desuden lærer at anvende forskellige regneprogrammer som Excel og Geogebra. Det er derfor vigtigt, at du har en computer med til undervisningen.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Matematik er et kernefag i det danske uddannelsessystem. Det betyder, at de fleste uddannelser kræver, at du som minimum har bestået G eksamen i matematik. Skal du fx videre på en erhvervsskole, skal du som minimum have afsluttet faget på G-niveau med karakteren 02. Vil du fortsætte din uddannelse på VUC HF, så kræver det, at du har bestået FED eksamen i matematik.

Det kan også være, at du vil lære matematik for at kunne hjælpe dit barn i skolen. Med en bestået eksamen på G- eller FED-niveau er du godt klædt på til dette.

Hvad lærer jeg?

Matematik beskriver virkeligheden ved hjælp af tal og symboler.

Hvis du fx har et studiejob med en løn på hundrede kroner i timen, så kan du skrive det som 100 kr/time. Eller hvis du skal dele 1000 kr. med dine tre venner, så kan du skrive det som 1000:4 =250 kr. Selvom disse eksempler er enkle, så er de ikke forskellige fra det mere komplicerede matematik. For al matematik handler om at omskrive den konkrete virkelighed til abstrakte tegn (tal og symboler). Da virkeligheden er meget stor og kompleks, må matematikken gøre brug af mange forskellige begreber, når den vil oversætte virkeligheden til et matematisk sprog. Derfor vil du møde mange forskellige matematiske begreber i undervisningen. Fx:

Funktioner, geometri, tal og algebra, statistik og trigonometri.

Når du laver matematik, lærer du et helt nyt sprog til at beskrive din virkelighed. Et sprog du kan bruge i andre uddannelser og i dit eget liv.

Hvordan foregår eksamen?

Faget afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

For at starte på FED matematik kræver det, at du har bestået matematik på 9. klasses niveau.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse matematik F-E-D.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.