Matematik F-E-D

Matematik FED (10. klasse) bygger videre på matematik G (9. klasse) og bygger bro til HF. Mange af de matematiske emner, som fx tal og algebra, geometri, funktioner og statistik fra niveau G, går igen på FED, dog på et højere niveau. FED matematik indeholder også nye matematiske emner som fx andengradsligninger, renters rente (lån og opsparing), trigonometri m.m. På FED vil du desuden lærer at anvende forskellige regneprogrammer som Excel og Geogebra. Det er derfor vigtigt, at du har en computer med til undervisningen.

Hvad kan du bruge faget til?

Matematik er et kernefag i det danske uddannelsessystem. Det betyder, at de fleste uddannelser kræver, at du som minimum har bestået G eksamen i matematik. Skal du fx videre på en erhvervsskole, skal du som minimum have afsluttet faget på G-niveau med karakteren 02. Vil du fortsætte din uddannelse på VUC HF, så kræver det, at du har bestået FED eksamen i matematik.

Det kan også være, at du vil lære matematik for at kunne hjælpe dit barn i skolen. Med en bestået eksamen på G- eller FED-niveau er du godt klædt på til dette.

Hvad lærer du?

Matematik beskriver virkeligheden ved hjælp af tal og symboler.

Hvis du fx har et studiejob med en løn på hundrede kroner i timen, så kan du skrive det som 100 kr/time. Eller hvis du skal dele 1000 kr. med dine tre venner, så kan du skrive det som 1000:4 =250 kr. Selvom disse eksempler er enkle, så er de ikke forskellige fra det mere komplicerede matematik. For al matematik handler om at omskrive den konkrete virkelighed til abstrakte tegn (tal og symboler). Da virkeligheden er meget stor og kompleks, må matematikken gøre brug af mange forskellige begreber, når den vil oversætte virkeligheden til et matematisk sprog. Derfor vil du møde mange forskellige matematiske begreber i undervisningen. Fx:

Funktioner, geometri, tal og algebra, statistik og trigonometri.

Når du laver matematik, lærer du et helt nyt sprog til at beskrive din virkelighed. Et sprog du kan bruge i andre uddannelser og i dit eget liv.

Tilmeld dig faget
Matematik F-E-D som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Matematik F-E-D som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Matematik F-E-D som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Matematik F-E-D som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Matematik FED består af ni forløb:

Forløb 1: Procent, brøk og decimaltal
Du skal bygge videre på hvad du lærte om procent, brøker og decimaltal på niveau G
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 2: Funktioner
Du skal bruge funktioner til at lave grafer og forstå hvordan en funktion fungerer
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 3: Areal, Rumfang
Du skal regne med arealer og rumfang  af mere komplekse figurer
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 4: Statistik og indekstal
Du skal finde ud af hvad indekstal er og bruge det i statistiske sammenhænge
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 5: Funktioner og ligninger
Du skal bruge ligninger med to ubekende og bruge grafer til at regne med.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 6: Procent regning
Du skal lære om mere advanceret procentregning
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 7: Funktioner og trigonometri
Du skal arbejde videre med Pythagoras lærersætning
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 8: Vækst funktion-Procent og Reduktion
Du skal lære at arbejde med eksponentiele funktioner og dykke mere ned i reduktion.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 9: Ligninger
Du skal igenne dette sidste forløb om ligninger hvor du skal gange paranteser ind i hinanden samt bruge ligninger til hverdagssituationer
Tidsforbrug: ca. 15 timer

 

Eksamen

Faget afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Adgangskrav

For at starte på FED matematik kræver det, at du har bestået matematik på 9. klasses niveau.

Find dit faglige niveau på AVU

Måske er Matematik FED det rigtige niveau til dig? Måske ligger du på et andet fagligt niveau?
Du kan læse om de faglige niveauer på AVU eller kontakte en studievejleder for at finde dit niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Læreplan for niveau F

Læreplan for niveau E

Læreplan for niveau D

Vi glæder os til at byde dig velkommen!