Matematik C-B

Matematik C-B handler om at arbejde med problemstillinger og emner der uundværligt bruges inden for de naturvidenskabelige og teknologiske områder, samt masser andre anvendelser fra hverdagen.

Hvad kan du bruge faget til?

Flere fag på de videregående uddannelse kræver i dag matematik på B-niveau bl.a. på grund af matematikkens logiske tankegang og ræsonnement, som er almendannende kompetencer der er gavnlige også for andre fagområder.

Hvad lærer du?

I Matematik C-B kommer du bl.a. til at arbejde med klassiske matematiske emner som polynomier, geometri, differentialregning samt sandsynlighedsregning og statistik.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Matematik C-B som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Matematik C-B som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Matematik C-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Matematik C-B som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Matematik C-B består af otte forløb:

Bogstavsregning og CAS
Her lærer du om bogstavregning og reducering. Samt arbejde med matematikprogrammer/CAS programmer (computer algebra systems).
Tidsforbrug: 40 - 45 timer.

Trigonometri og analytisk geometri
I dette forløb kommer du til at arbejde med trigeometri og analytisk geometri. Du vil også beskæftige dig med konstruktion af geometriske figurer i matematikprogrammer.
Tidsforbrug: Mellem 40 - 50 timer.

Funktioner
Her kommer du til at arbejde med forskellige typer funktioner. Både funktioner fra matematik C, men også nye slags funktioner som trigonometriske funktioner og harmoniske svingninger.
Tidsforbrug: Mellem 40 - 45 timer.

Polynomier og stykkevist defineret funktioner
Polynomier er emnet i dette forløb. Specielt andengradspolynomier samt deres egenskaber. Andre emner er stykkevist defineret funktioner, parallelforskydning af grafer samt faktorisering.
Tidsforbrug: Mellem 45 - 60 timer.

Differentialregning 1
Emnet differentialregning fylder mest på matematik B. Derfor er forløbet delt over 2 dele. I første del lærer du om grundlæggende teori inden for differentialregning.
Tidsforbrug: Mellem 40 - 50 timer.

Differentialregning 2
I del 2 om differentialregning lærer du hvad man kan bruge emnet til. Herunder løsning af problemer omkring optimering.
Tidsforbrug: Mellem 40 - 45 timer.

Statistik og sandsynlighedsregning
Sandsynlighedsregning, kombinatorik og statistik er emnerne i dette forløb. Statistik er på mange måder en af de vigtigste former for matematik i nutidens digitaliserede samfund.
Tidsforbrug: Mellem 35 - 40 timer.

Forberedelsesmateriale samt eksamen
Forberedelsesmaterialet er et ekstra emne inden for matematik B, der ændrer sig fra år til år af undervisningsministeriet. Ud over dette emne bliver du også i dette forløb klædt på til eksamen.
Tidsforbrug: Mellem 50 - 55 timer.

 

Eksamen

Den skriftlige prøve er todelt. Prøvens varighed er fire timer. Ved første delprøve må der ikke benyttes andre hjælpemidler end en centralt udmeldt formelsamling. Opgaverne til anden delprøve besvares med hjælpemidler.

Den mundtlige prøve er ligeledes todelt. Første del af prøven er en problemorienteret prøve, som foregår i grupper. Andel del af prøven er en individuel prøve med fokus på matematisk ræsonnement og bevisførelse. Eksaminationstiden ved den individuelle delprøve er ca. 24 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 24 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på C-niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!