Italiensk 0-B

Italiensk er et vindue mod andre sprog og kulturer. Faget giver dig sproglige kompetencer, samt indsigt og forståelse for italiensk samfund og kultur.

Hvad kan du bruge faget til?

  • Du kan tage italiensk som enkeltfag, og til at sammenstykke en samlet HF.
  • Du kan anvende dine sproglige kompetencer i privat- og arbejdslivet.
  • Du kan fortsætte på A-niveau, der giver adgang til mange videregående uddannelser.

Hvad lærer du?

  • I faget italiensk på 0-B-niveau lærer du at deltage i en samtale og diskussion på enkelt og sammenhængende italiensk.
  • Du lærer at læse og forstå italiensksprogede tekster i et enkelt sprog.
  • Du lærer om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Italien.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Italiensk 0-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Italiensk 0-B som e-learning foregår hjemmefra via online adgang til vores læringsplatform. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med, du afleverer opgaver online, og du får feedback fra dine lærere online. Du har mulighed for at arbejde med faget, når det passer dig, og hvor det passer dig, så længe du har adgang til en computer med internet. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Italiensk 0-B består af otte forløb:

Forløb 1: Begynderforløb
Dette forløb indeholder de første 6 kapitler af grundbogen Passaparola, hvor du lærer grundlæggende grammatiske regler og begynder at opbygge dit ordforråd omkring almene emner.
Tidsforbrug: ca. 40 timer

Forløb 2: Begynderforløb
Du fortsætter arbejdet med grundlæggende grammatik og opbygning af dit ordforråd ved hjælp af grundbogen, Passaparola. Du skal arbejde med kapitlerne 6-11.
Tidsforbrug: ca. 40 timer

Forløb 3: Begynderforløb
Du fortsætter arbejdet med grundlæggende grammatik og opbygning af dit ordforråd ved hjælp af grundbogen, Passaparola. Du skal arbejde med kapitlerne 12-17.
Tidsforbrug: ca. 40 timer

Forløb 4: La famiglia
Materialet følger op på flere tekster i grundbogen Passaparola, nu med fokus på familielivet i Italien. Det er et emne alle kan nemt relatere til og samtidigt bygger videre på generelt ordforråd.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Forløb 5: L’amicizia
Dette forløb handler om emnet venskab. Du kan træne dine ører og emnets ordforråd med forskellige opgaver på tekst, sang og en kortfilm. Du skal beskrive en ven og snakke lidt om filmen.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Forløb 6: I mammoni
I dette forløb skal du arbejde med et typisk italiensk fænomen 'i mammoni', voksne børn, som har svært med at forlade deres barndomshjem. Du kan afprøve alle dine sproglige færdigheder med at læse, lytte og tale om emnet.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Forløb 7: Le favole
I dette forløb skal du arbejde med emnet ’eventyr’, hvor du skal læse nogle historier skrevet mest for børn (fx Pinocchio). Men lad dig ikke narre. Skriftsproget på italiensk er nemlig ret forskelligt fra talesproget og for at kunne forstå disse tekster skal du lære en ny bøjning.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Forløb 8: Un giorno importante
I det sidste forløb vil du høre (og læse) nogle personlige beretninger fra Syditalien, hvor nogle teenagere fortæller om deres vigtigste dag i livet. Dette forløb tjener som eksamenstræning, hvor du kan afprøve dine sproglige færdigheder på typiske eksamensopgaver.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Eksamen

På italiensk 0-B afholdes der en mundtlig prøve. Du skal på italiensk redegøre for en ukendt italiensksproget tekst, der har tilknytning til et af de studerede emner. Derefter skal du føre samtale på italiensk om almene emner med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale.
Prøven varer ca. 30 minutter og har 1 times forberedelse.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!