Italiensk 0-B

Italiensk er et vindue mod andre sprog og kulturer. Faget giver dig sproglige kompetencer, samt indsigt og forståelse for italiensk samfund og kultur.

Hvad kan jeg bruge faget til?

  • Du kan tage italiensk som enkeltfag, og til at sammenstykke en samlet HF.
  • Du kan anvende dine sproglige kompetencer i privat- og arbejdslivet.
  • Du kan fortsætte på A-niveau, der giver adgang til mange videregående uddannelser.

Hvad lærer jeg?

  • I faget italiensk på 0-B-niveau lærer du at deltage i en samtale og diskussion på enkelt og sammenhængende italiensk.
  • Du lærer at læse og forstå italiensksprogede tekster i et enkelt sprog.
  • Du lærer om kulturelle og samfundsmæssige forhold i Italien.

Hvordan foregår eksamen?

På italiensk 0-B afholdes der en mundtlig prøve. Du skal på italiensk redegøre for en ukendt italiensksproget tekst, der har tilknytning til et af de studerede emner. Derefter skal du føre samtale på italiensk om almene emner med udgangspunkt i et ukendt billedmateriale.
Prøven varer ca. 30 minutter og har 1 times forberedelse.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan tidligst blive optaget på hf-enkeltfag et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse eller har modtaget tilsvarende undervisning.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse italiensk 0-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.