Idræt C

På idræt C skal du gennem forskellige fysiske aktiviteter lære om kroppens funktioner og hvordan vi som mennesker samarbejder og interagere. Du kommer til at prøve kræfter med forskellige boldspil, fx basket eller volley, idrætsgrene til musik som salsa eller arobic og alt der i mellem som badminton, crossfit eller kampsport.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Idræt C giver et godt fundament hvis du ønsker at videreuddanne dig til eksempelvis idrætslærer, fysioterapeut eller sygeplejerske. Du kan også vælge faget hvis du kan lide at være aktiv og gerne vil lære mere om kroppen og sundhed.

Hvad lærer jeg?

  • Du vil opnå praktiske færdigheder i udvalgte discipliner indenfor boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter
  • Du vil lære at koble teori til den fysiske aktivitet du udøver i praksis
  • Du vil tilegne dig viden om hvordan træning påvirker din sundhed, og om hvordan du kan træne for at opnå specifikke mål

Hvordan foregår eksamen?

Idræt C afsluttes med en praktisk og mundtlig prøve hvor der gives en samlet karakter.

Du skal i en gruppe op, først i den praktiske prøve. Den praktiske prøve består af tre dele hvor du skal vise tre af de forløb du har haft i løbet af året. Derefter vil der være den mundtligt del som binder teorien og praktikken sammen.

Gruppen får 24 timers forberedelse og der gives individuelle karakterer.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse idræt C.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.