Historie B-A

Historie B-A handler om demokrati og menneskerettigheder i Antikken, om fortidens epidemier og om Danmarks fortid som slavenation. Vi undersøger hvordan fortiden har påvirket – og stadig påvirker – nutiden.

Hvad kan du bruge faget til?

Historiefaget er relevant i mange sammenhænge, og historie B-A kan hjælpe dig med at opnå et højere karaktergennemsnit.

Hvad lærer du?

Du lærer at forholde dig sagligt og nuanceret til historien, og du opnår indsigt i, hvordan historiefaget kan medvirke til at forstå og løse problemer i nutiden.

Du lærer at skelne mellem forskellige typer af forklaringer på samfundsmæssige forandringer og diskutere periodiseringsprincipper. Vi arbejder også med at reflektere over samspillet mellem fortid, nutid og fremtid samt over mennesket som historieskabt og historieskabende

Du lærer at anvende en metodisk og kritisk tilgang til at udvælge og analysere historisk materiale, bl. a. eksempler på brug af historie.

Tilmeld dig faget

Historie 0-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Historie B-A som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas hvor der ligger et forløb klar som du skal følge. Med udgangspunkt i tre temaer træner du en kritisk og metodisk tilgang til historiske kilder og din evne til at analysere og diskutere historiske problemstillinger. Der vil bl.a. være fokus på historiebrug og en erindringshistorisk tilgang. Du kommer til at arbejde selvstændigt, men også mødes med din underviser og dine medkursister. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Historie B-A består af et introforløb og tre tematiske forløb:

Velkommen!
Du bliver mindet om historiefagets identitet, teori og metode.
Tidsforbrug: ca. 5 timer

Demokrati og menneskerettigheder i Antikken
Gennem historiske kilder, videoforedrag og VR-materiale får du indblik i styreformer og rettigheder i Antikkens Grækenland og Romerriget.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Epidemihistorie
Du får overblik over dette spændende tema gennemarbejde med tidslinje og fokuserede nedslag og mødes med din underviser til en faglig samtale.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Dansk kolonihistorie i et erindringshistorisk perspektiv
Her skal du bl.a. deltage i vejledning og aflevere en videopræsentation af dine problemstillinger ud fra en materialesamling om temaet.
Tidsforbrug ca. 15 timer

Eksamen

Historie B-A afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer ca. 30 minutter. Før den mundtlige eksamen har du 90 minutters forberedelse.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!