Filosofi 0-C

Filosofi 0-C handler om at tænke. Du lærer noget om, hvad andre har tænkt før dig. Du får serveret tankevækkende problemstillinger og nye perspektiver på verden.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Derfor er Filosofi godt at have med i din videre uddannelse.

Hvad lærer jeg?

Du lærer noget om, hvad der er rigtigt og forkert. Noget om, hvad et menneske egentlig er, og hvorfor mennesker danner samfund.
Du får viden om klassiske filosofiske problemstillinger og løsningsforslag.
Du lærer noget om at argumentere, og øver dig i at bruge teorien. Du lærer også, hvad videnskab grundlæggende går ud på.

Hvordan foregår eksamen?

Filosofi 0-C afsluttes med en mundtlig prøve. Her trækker du noget filosofitekst, som du kender fra vores forløb. Det bruger du så på en case eller problemstilling, som du ikke har set før.

Der er cirka 48 minutters forberedelse og 24 minutters eksamination.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse filosofi 0-C.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.