Filosofi 0-C

Filosofi 0-C handler om at tænke. Du lærer noget om, hvad andre har tænkt før dig. Du får serveret tankevækkende problemstillinger og nye perspektiver på verden.

Hvad kan du bruge faget til?

Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Derfor er Filosofi godt at have med i din videre uddannelse.

Hvad lærer du?

Du lærer noget om, hvad der er rigtigt og forkert. Noget om, hvad et menneske egentlig er, og hvorfor mennesker danner samfund.
Du får viden om klassiske filosofiske problemstillinger og løsningsforslag.
Du lærer noget om at argumentere, og øver dig i at bruge teorien. Du lærer også, hvad videnskab grundlæggende går ud på.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Filosofi 0-C som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Filosofi 0-C som e-learning foregår hjemmefra via online adgang til vores læringsplatform. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med, du afleverer opgaver online, og du får feedback fra dine lærere online. Du har mulighed for at arbejde med faget, når det passer dig, og hvor det passer dig, så længe du har adgang til en computer med internet. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Filosofi 0-C består af seks forløb:

Formål og metode
Elementære argumentationsteoretiske begreber. Introduktion til fagets identitet og metoder.
Tidsforbrug: Ca. 10 timer

Etik - hvordan gør jeg det rigtige?
Centrale filosofiske begreber og positioner med fokus på etik. Genkende og redegøre for samt vurdere etiske problemstillinger. Pligtetik, konsekvensetik og Dydsetik.
Tidsforbrug: Ca. 12 timer

Samfundsfilosofi
Grundlæggende filosofiske diskussioner og positioner, der knytter sig til opfattelser af menneske, samfund og natur med fokus på samfundet.
Tidsforbrug: Ca. 12 timer

Videnskab og erkendelse
Skelne mellem forskellige videns- og slutningsformer sådan som de gør sig gældende på tværs af og inden for de forskellige fag og videnskabsområder.
Tidsforbrug: Ca. 12 timer

5 - Mennesket
Grundlæggende filosofiske diskussioner, der knytter sig til opfattelser af menneske, teknologi og natur ud fra et givet udgangspunkt med mennesket som henholdsvis ”hardware” og ”software”.
Tidsforbrug: Ca. 12 timer

6 - Projektarbejde og eksamenstræning
Individuelle projektarbejder. Identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsningsforslag af klassisk eller hverdagsagtig karakter.
Tidsforbrug: Ca. 18 timer

Eksamen

Filosofi 0-C afsluttes med en mundtlig prøve. Her trækker du noget filosofitekst, som du kender fra vores forløb. Det bruger du så på en case eller problemstilling, som du ikke har set før.

Der er cirka 48 minutters forberedelse og 24 minutters eksamination.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU
Læreplan for faget

Vi glæder os til at byde dig velkommen!

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!