Erhvervsøkonomi 0-C

Erhvervsøkonomi 0-C giver dig grundlæggende viden om ledelse, organisation, økonomi, strategi og marketing, som kan bruges i både små og store virksomheder.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Erhvervsøkonomi 0-C giver dig grundlæggende redskaber til at forstå, hvordan offentlige og private virksomheder fungerer. Du kan bruge din viden på alle dele af arbejdsmarkedet og som afsæt til de merkantile uddannelser.

Hvad lærer jeg?

Hvorfor klarer nogle virksomheder sig bedre end andre? Hvilken rolle spiller ledelsen? Og hvad kan viden om strategi og økonomi bruges til? Kort sagt: Hvordan kan en virksomhed skabe størst mulig værdi for sig selv, sine medarbejdere og sine brugere?Erhvervsøkonomi 0-C giver dig svar på en række merkantile spørgsmål, som du kan bruge i dit nuværende eller senere arbejdsliv.Du undervises bl.a. i følgende emner:Virksomhedens forretningsmodelLedelse, organisation og økonomiOmverden og konkurrenceforholdStrategi og marketingOpstart af ny virksomhed.

Hvordan foregår eksamen?

Der afholdes en mundtlig prøve, der består af en ukendt opgave og et projekt, som du allerede har arbejdet med i undervisningen.Eksamen varer ca. 30 minutter, og du har ca. 60 minutters forberedelsestid. I forberedelsestiden må du medbringe alle dine noter og alt materiale fra undervisningen.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse erhvervsøkonomi 0-C.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.