Engelsk G

På engelsk niveau G (9. klasse) bliver du lidt bedre til at forstå engelsk, samt skrive og tale på et enkelt forståeligt engelsk. Du vil lære om engelsk kultur, samfund, og politik.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Du vil få glæde af at kunne forstå og tale på engelsk privat, men også uddannelsesmæssigt. En bestået Engelsk G (9. klasse) er et krav til mange uddannelser, og også for at komme på engelsk FED.

Hvad lærer jeg?

  • Udtale og ordforråd
  • Enkle samtaleteknikker
  • Udtrykke sig mundtligt på et enkelt og forståeligt sprog
  • Læse og forstå tekster i dagligdags sprog inden for kendte emne
  • Viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
  • Præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog
  • Grammatik

Hvordan foregår eksamen?

Engelsk G afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

For at følge engelsk G skal du kunne forstå en smule engelsk svarende til engelsk basis.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse engelsk G.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.