Engelsk G

På engelsk niveau G (9. klasse) bliver du lidt bedre til at forstå engelsk, samt skrive og tale på et enkelt forståeligt engelsk. Du vil lære om engelsk kultur, samfund, og politik.

Hvad kan du bruge faget til?

Du vil få glæde af at kunne forstå og tale på engelsk privat, men også uddannelsesmæssigt. En bestået Engelsk G (9. klasse) er et krav til mange uddannelser, og også for at komme på engelsk FED.

Hvad lærer du?

  • Udtale og ordforråd
  • Enkle samtaleteknikker
  • Udtrykke sig mundtligt på et enkelt og forståeligt sprog
  • Læse og forstå tekster i dagligdags sprog inden for kendte emne
  • Viden om kultur- og samfundsforhold i engelsktalende lande
  • Præsentere et forberedt emne i et enkelt sprog
  • Grammatik

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Engelsk G som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Engelsk G som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Engelsk G som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Engelsk G som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Engelsk Basis - G består af 6 forløb:

Family and Identity
I emnet Family and Identity bliver du via fire tekster introduceret til to forskellige britiske familier og deres indbyrdes realtioner
Tidsforbrug: ca. 20 timer

Traveling and Holidays
I Traveling and Holidays arbejder du med to tekster omkring ferier og rejser, men skal også arbejde mere selvstændigt i form af en lydaflevering omkring en britisk by.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Great Britain
Emnet Great Britain introducerer dig til Storbritannien historisk set, men også til kongehuset og parlamentet.
Tidsforbrug: ca. 30 timer

Relations
I emnet Relations vil du møde både en fiktionstekst, poesi og non-fiktion, der alle handler om indbyrdes relationer mennesker imellem.
Tidsforbrug: ca. 20 timer

Work
Beskrivelse 1-2 linjer (ca. 150-200 tegn inkl. mellemrum)
Tidsforbrug: ca. 25 timer

USA
Dette modul handler om USA og måden landet bliver ledet på. Derudover vil du blive introduceret til den skriftlige prøve
Tidsforbrug: ca. 30 timer

Eksamensøvelse
Her skal du forberede et oplæg til den mundtlige eksamen. Det skal kunne relateres de gennemgåede forløb.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Eksamen

Engelsk G afsluttes med en skriftlig og mundtlig eksamen.

Adgangskrav

For at følge engelsk G skal du kunne forstå en smule engelsk svarende til engelsk basis.

Find dit faglige niveau på AVU

Måske er Engelsk G det rigtige niveau til dig? Måske ligger du på et andet fagligt niveau?
Du kan læse om de faglige niveauer på AVU eller kontakte en studievejleder for at finde dit niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Læreplan for niveau G

Vi glæder os til at byde dig velkommen!