Engelsk B-A

Engelsk B-A er lige noget for dig som elsker at nørde engelsksproget litteratur, litteraturanalyse og grammatik.

Hvad kan du bruge faget til?

Engelsk B-A kan bruges til optag på engelskstudiet samt andre studier der kræver engelsk på højniveau. Med en uddannelse i engelsk kan du fx få job inden for undervisning, på forlag samt private virksomheder hvor sprog og formidling er i fokus.

Hvad lærer du?

Engelsk er et sprog- og kulturfag der beskæftiger sig med det engelske sprog, engelsksproget litteratur, kultur og samfundsforhold. Med faget engelsk A bygges der videre på kompetencerne fra engelsk B. Der arbejdes med engelsk på højt og nuanceret niveau, hvor der er et øget fokus på grammatik, sprogfærdighed, genrekendskab og litterære perioder – herunder inddragelse af William Shakespeare som er obligatorisk. Du lærer at formulere dig på et nuanceret og velstruktureret mundtligt engelsk ligesom du skal kunne læse og forstå lange og komplekse tekster. Derudover skal du lære at skrive tekster i et struktureret, velformuleret og grammatisk korrekt engelsk.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Engelsk B-A som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Engelsk B-A som e-learning foregår hjemmefra via online adgang til vores læringsplatform. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med, du afleverer opgaver online, og du får feedback fra dine lærere online. Du har mulighed for at arbejde med faget, når det passer dig, og hvor det passer dig, så længe du har adgang til en computer med internet. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Engelsk B-A består af otte forløb:

Forløb 1: War, but Who Is the Enemy?
I det første forløb skal du sætte dig ind i, hvordan man analyserer fiktion og non-fiktionstekster og du skal lave analysenoter til tekster, som handler om krig og dens konsekvenser.
Tidsforbrug: ca. 30 timer

Forløb 2: Imperialism and Rulers with Disobedient Subjects
I dette forløb skal du arbejde videre med tekstanalyse - hovedfokus vil her være på fiktionstekster omkring kolonimagten og de konflikter den førte med sig i verden. Nu skal dine opgaver dog ikke skrives i punktform, men i en sammenhængende analyse baseret på dine noter.
Tidsforbrug: ca. 30 timer

Forløb 3: Great Speeches and Dubliners and Ireland
I dette forløb skal du arbejde med to emner. Først skal du lave en retoriske analyse af nogle verdensberømte taler af bl.a. John F. Kennedy og Bill Clinton. Dernæst skal du arbejde med den irske forfatter, James Joyce og den biografiske og historiske kontekst omkring hans to noveller.
Tidsforbrug: ca. 35 timer

Forløb 4: Eksamensopgave
I dette forløb skal du prøve kræfter med en skriftlig eksamensopgave.
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 5: Aboriginals; Homeless Natives and Is English an Invasive Language?
Dette forløb indeholder to emner. Først skal du sætte dig ind i de australske aboriginernes forhold, skrive og holde en tale. Derudover skal du diskutere det engelske sprogs position på verdensplan.
Tidsforbrug: ca. 30 timer

Forløb 6: New Journalism and Shakespeare and Gender
I forløbet skal du først arbejde med emnet ’New Journalism’ og selv forsøge dig med genren. Derefter skal du diskutere kønsroller i Shakespeares stykker, Macbeth og Romeo & Julie, ud fra en moderne kønspolitisk synsvinkel.
Tidsforbrug: ca. 35 timer

Forløb 7: American Work/Dream/Nightmare
I dette forløb skal du læse et helt værk, bogen The Great Gatsby af F. Scott Fitzgerald. Desuden skal du træne retorisk analyse samt læse korte tekster af andre forfattere, der har beskæftiget sig med den amerikanske drøm.
Tidsforbrug: ca. 45 timer

Forløb 8: Eksamensopgave
I det sidste forløb får du igen mulighed for at vise dine samlede kompetencer og viden i en skriftlig eksamensopgave som forberedelse til den kommende eksamen.
Tidsforbrug: ca. 10 timer

Eksamen

Engelsk B-A afsluttes med to eksaminer, både en mundtlig og en skriftlig. Den mundtlige prøve består af ca. 60 minutters forberedelsestid efterfulgt af ca. 30 minutters eksamination. Den skriftlige prøve varer 5 timer.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på B-niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Vi glæder os til at byde dig velkommen!