Dansk som andetsprog B-A

Dansk som andetsprog B-A bygger oven på din undervisning fra B-niveauet. På A-niveau arbejder du med tre forskellige perspektiver: et sprogligt, et litterært og et mediemæssigt. I undervisningen vil du træne og blive bedre til at tale og skrive, og du vil læse, analysere og fortolke mange slags tekster.

Hvad kan du bruge faget til?

Dansk som andetsprog på B-A-niveau giver de samme muligheder som det ordinære dansk A til videregående uddannelser.

Hvad lærer du?

Du kommer i undervisningen til at arbejde med både dit talesprog og dit skriftsprog. Du lærer at formidle et fagligt stof både mundtligt og skriftligt, og en del af din skriftlige træning indgår i undervisningen.

Du læser, analyserer og fortolker litterære tekster – de fleste fra 1870 til i dag, og du analyserer materialer fra medier, hvor du fx arbejder med filmiske virkemidler. I arbejdet indgår læsning og analyse af mindst seks værker (fx en film, en novellesamling eller en roman). Tre af værkerne kan være læst på C- og B-niveau.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Dansk som andetsprog B-A som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Dansk som andetsprog B-A som holdundervisning foregår på skolen Albertslund. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Eksamen

Dansk som andetsprog A afsluttes med en mundtlig eksamen, der varer 30 min., med én times forberedelsestid. Derudover er der en skriftlig eksamen, der varer 5 timer.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på B-niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!