Dansk G

For dig, som har dansk som modersmål.

Danskfaget handler om kommunikation. På dansk altså. Kommunikation er, når nogen eller nogle sender en meddelelse, et budskab eller bare en betydning til en eller nogle andre.

Hvad kan du bruge faget til?

Du kan bruge dansk G-niveau til at komme videre med din uddannelse. De fleste uddannelser forudsætter, at du har bestået 9. klasse, som svarer til G-niveau.

Hvad lærer du?

Du lærer at udtrykke dig skriftligt og mundtligt på dansk, og du bliver bedre til at læse og analysere forskellige slags tekster. Så bliver du bedre til at forstå din omverden og forholde dig kritisk til, hvad du møder af påvirkninger. Og du lærer at skrive og argumentere for dine meninger og holdninger, så du blandt andet kan skrive en velbegrundet ansøgning til et job eller optagelse på en uddannelse.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Dansk G som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Dansk G som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Dansk G som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Dansk G som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Dansk G består af elleve forløb:

Forløb 1: Kommunikation, afkodning og tekstforståelse. Grammatik
Tidsforbrug: ca. 17 timer

Forløb 2: Grammatik. Tekstsammenligning, erindring og skrivning
Tidsforbrug: ca.17 timer

Forløb 3: Aviser, de journalistiske genrer. Skrivning. Grammatik
Tidsforbrug: ca.17 timer

Forløb 4: Folkeeventyr. Trylleeventyr, Analysemodeller
Tidsforbrug: ca. 17 timer

Forløb 5: Skæmteeventyr. Kunsteventyr
Tidsforbrug: ca. 17 timer

Forløb 6: Noveller. Tekstforståelse, fortolkning og analyse. Statussamtale
Tidsforbrug: ca. 17 timer

Forløb 7: Skriftlighed. Lyrik, Rimdigte. Værklæsning
Tidsforbrug: ca.17 timer

Forløb 8: Skriftlighed. Lyrik, Knækprosa (prosapoesi), Raptekster
Tidsforbrug: ca. 17 timer

Forløb 9: Aviser, de journalistiske genrer. Skrivning
Tidsforbrug: ca. 17 timer

Forløb 10: Repetition 1: Skriftlighed og grammatik. Værklæsning
Tidsforbrug: ca. 10 timer

Forløb 11: Repetition 2: Mundtlig prøve (Fortolkning og analyse)
Tidsforbrug: ca.17 timer

Eksamen

Dansk G afsluttes med tre prøver; en sproglig, en skriftlig fremstilling og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du har gået i dansk folkeskole, men ikke bestået 9. klasse.

Hvis du ikke har dansk som modersmål eller taler flydende dansk, skal du søge optagelse på Dansk som andetsprog.

Find dit faglige niveau på AVU

Måske er Dansk G det rigtige niveau til dig? Måske ligger du på et andet fagligt niveau?
Du kan læse om de faglige niveauer på AVU eller kontakte en studievejleder for at finde dit niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Læreplan for niveau G

Vi glæder os til at byde dig velkommen!