Dansk G

Danskfaget handler om kommunikation. På dansk altså. Kommunikation er, når nogen eller nogle sender en meddelelse, et budskab eller bare en betydning til en eller nogle andre.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Du kan bruge dansk G-niveau til at komme videre med din uddannelse. De fleste uddannelser forudsætter, at du har bestået 9. klasse, som svarer til G-niveau.

Hvad lærer jeg?

Du lærer at udtrykke dig skriftligt og mundtligt på dansk. Så du f. eks. kan skrive en velbegrundet ansøgning om et job eller om optagelse på den næste uddannelse. Og du lærer noget om at læse og analysere tekster. Så bliver du bedre til at forstå din omverden og til at forholde dig kritisk til, hvad du møder af påvirkninger.

Hvordan foregår eksamen?

Dansk G afsluttes med tre prøver; en sproglig, en skriftlig fremstilling og en mundtlig prøve.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du skal begynde på det her, fordi du har lyst til og behov for at kunne noget mere dansk, end du kan nu.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse dansk G.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.