Dansk som andetsprog F-E-D

Danskfaget handler om kommunikation. På dansk altså. Kommunikation er, når nogen eller nogle sender en meddelelse, et budskab eller bare en betydning til en eller nogle andre.

Hvad kan du bruge faget til?

Du kan bruge dansk som andetsprog FED-niveau til at komme videre med din uddannelse og f. eks. søge optagelse på HF.

Hvad lærer du?

Du lærer at udtrykke dig skriftligt og mundtligt på dansk. Så du f. eks. kan skrive en velbegrundet ansøgning om et job eller om optagelse på den næste uddannelse. Og du lærer noget om at læse og analysere tekster. Så bliver du bedre til at forstå din omverden og til at forholde dig kritisk til, hvad du møder af påvirkninger.

Tilmeld dig faget
Dansk som andetsprog F-E-D som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Dansk som andetsprog FED som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Dansk som andet sprog FED består af tolv forløb:

Forløb 1: Læsning, skrivning, skriveformer. Analyse, modeller og begreber
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 2: Journalistiske genrer. Opinion og Information
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 3: Talesprog. Appelformer. Middelalderlitteratur - tekstforståelse
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 4: Interviewteknik. Feature. Faglig dokumentation F
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 5: Lyrik. Opsamling
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 6: Litteraturhistorie: Det moderne Gennembrud. Novelleanalyse. Billedanalyse
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 7: Kortfilm
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb: Boganmeldelse. Faglig dokumentation E
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 9: Drama. Skrivning af debatindlæg
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 10: Lyrik, novelle og træning til den mundtlige prøve
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 11: Bograpport, netaviser og træning til den sproglige prøve
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 12: Træning til den skriftlige prøve
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Dansk som andetsprog F-E-D som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Dansk som andetsprog F-E-D som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Eksamen

Dansk som andetsprog FED afsluttes med to prøver; en skriftlig fremstilling og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du skal have bestået Dansk eller Dansk som andetsprog G for at begynde på Dansk som andetsprog FED.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Læreplan for niveau F

Læreplan for niveau E

Læreplan for niveau D

Vi glæder os til at byde dig velkommen!