Dansk som andetsprog F-E-D

Danskfaget handler om kommunikation. På dansk altså. Kommunikation er, når nogen eller nogle sender en meddelelse, et budskab eller bare en betydning til en eller nogle andre.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Du kan bruge dansk som andetsprog FED-niveau til at komme videre med din uddannelse og f. eks. søge optagelse på HF.

Hvad lærer jeg?

Du lærer at udtrykke dig skriftligt og mundtligt på dansk. Så du f. eks. kan skrive en velbegrundet ansøgning om et job eller om optagelse på den næste uddannelse. Og du lærer noget om at læse og analysere tekster. Så bliver du bedre til at forstå din omverden og til at forholde dig kritisk til, hvad du møder af påvirkninger.

Hvordan foregår eksamen?

Dansk som andetsprog FED afsluttes med to prøver; en skriftlig fremstilling og en mundtlig prøve.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du skal have bestået Dansk eller Dansk som andetsprog G for at begynde på Dansk som andetsprog FED.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse dansk som andetsprog F-E-D.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.