Dansk som andetsprog F-E-D

For dig, der gerne vil have dansk på 10. klasses niveau, men IKKE har dansk som modersmål eller taler flydende dansk.

Danskfaget handler om kommunikation. På dansk altså. Kommunikation er, når nogen eller nogle sender en meddelelse, et budskab eller bare en betydning til en eller nogle andre.

Hvad kan du bruge faget til?

Du kan bruge dansk som andetsprog FED-niveau til at komme videre med din uddannelse og f. eks. søge optagelse på HF.

Hvad lærer du?

Du lærer at udtrykke dig skriftligt og mundtligt på dansk, og du bliver bedre til at læse og analysere forskellige slags tekster. Så bliver du bedre til at forstå din omverden og forholde dig kritisk til, hvad du møder af påvirkninger. Og du lærer at skrive og argumentere for dine meninger og holdninger, så du blandt andet kan skrive en velbegrundet ansøgning til et job eller optagelse på en uddannelse.

Tilmeld dig faget
Dansk som andetsprog F-E-D som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Dansk som andetsprog F-E-D som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Dansk som andetsprog F-E-D som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Dansk som andetsprog FED som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Dansk som andet sprog FED består af 15 forløb:

Forløb 1: Genrer

Tidsforbrug: ca. 2 timer

Forløb 2: Eventyr og intertekstualitet
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 3: Skriftlig opgave
Tidsforbrug: ca. 8 timer

Forløb 4: Faglige dokumentation, F-niveau

Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 5: Noveller
Tidsforbrug: ca. 12 timer

Forløb 6: Lyrik, rim og billedsprog
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 7: Drama
Tidsforbrug: ca. 10 timer

Forløb 8: Artikler og aviser
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 9: Læsning af selvvalgt værk
Tidsforbrug: ca. 26 timer

Forløb 10: Faglig dokumentation for e-niveau
Tidsforbrug: ca. 15 timer

Forløb 11: Kortfilm
Tidsforbrug: ca. 7 timer

Forløb 12: Læsning af fællesværk
Tidsforbrug: ca. 26 timer

Forløb 13: Romantikken, minimalisme, socialrealisme og informationssøgning
Tidsforbrug: ca. 5 timer

Forløb 14: Skriftlig opgave

Tidsforbrug: ca. 6 timer

Forløb 15: Info om eksamen og evaluering

Tidsforbrug: ca. 3 timer

Eksamen

Dansk som andetsprog FED afsluttes med to prøver; en skriftlig fremstilling og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du skal have bestået Dansk eller Dansk som andetsprog G for at begynde på Dansk som andetsprog FED.

Find dit faglige niveau på AVU

Måske er Dansk som andetsprog FED det rigtige niveau til dig? Måske ligger du på et andet fagligt niveau?
Du kan læse om de faglige niveauer på AVU eller kontakte en studievejleder for at finde dit niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Læreplan for niveau F

Læreplan for niveau E

Læreplan for niveau D

Vi glæder os til at byde dig velkommen!