Dansk som andetsprog C-B

Faget dansk som andetsprog på C-B-niveau handler om at opnå færdigheder i at kommunikere på dansk – både mundtligt og skriftligt. Du kommer til at arbejde med dansk litteratur og kultur, og dit eget modersmål bliver også inddraget undervejs i undervisningen.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Du kan brugedansk som andetsprog på C-B-niveau til at gå videre på A-niveau, som giver dig de samme muligheder som det ordinære dansk A.

Hvad lærer jeg?

Du lærer at kommunikere på dansk på et højt niveau – både mundtligt og skriftligt – og igennem analyser af mange former for tekster får du en større viden om dansk litteratur og kultur, som du kan bruge alle steder i det danske samfund.

Hvordan foregår eksamen?

Du skal til en mundtlig og en skriftlig eksamen i faget.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan begynde på faget, hvis du har et andet aktivt modersmål end dansk. Du skal have afsluttet folkeskolens 10. klasse, dansk D på AVU eller dansk som andetsprog D. Derudover skal du gennemføre en test.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse dansk som andetsprog på C-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.