Dansk som andetsprog C-B

Faget dansk som andetsprog på C-B-niveau handler om at opnå færdigheder i at kommunikere på dansk – både mundtligt og skriftligt. Du kommer til at arbejde med dansk litteratur og kultur, og dit eget modersmål bliver også inddraget undervejs i undervisningen.

Hvad kan du bruge faget til?

Du kan brugedansk som andetsprog på C-B-niveau til at gå videre på A-niveau, som giver dig de samme muligheder som det ordinære dansk A.

Hvad lærer du?

Du lærer at kommunikere på dansk på et højt niveau – både mundtligt og skriftligt – og igennem analyser af mange former for tekster får du en større viden om dansk litteratur og kultur, som du kan bruge alle steder i det danske samfund.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Dansk som andetsprog C-B som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Dansk som andetsprog C-B som holdundervisning foregår på skolen i Albertslund, men du vil også skulle ud af huset og optage film. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Eksamen

Du skal til en mundtlig og en skriftlig eksamen i faget.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på C-niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!