Afsætning (Marketing) 0-B

Afsætning 0-B (Marketing) er et casebaseret fag, hvor virksomheden og dens marketingstrategi er i centrum. Casebaseret betyder, at du afprøver fagets teori ved hjælp af cases med problemstillinger fra eksisterende virksomheder.

Navnet “Afsætning” (kortform af “Afsætningsøkonomi”) er en ældre betegnelse for det, vi i dag kalder ”Marketing”.

De fleste forbinder marketing med reklamer og andre former for markedsføring, men marketing handler også om virksomhedens forretningsstrategi og alle de aktiviteter, der retter sig mod kunden. En vigtig del af marketingfaget beskæftiger sig menneskers behov og adfærd, og derfor er faget tæt knyttet til sociologi og psykologi.

Hvad kan du bruge faget til?

Marketingfaget giver dig en bred viden om bl.a. strategi, kommunikation og adfærd, som du kan bruge på en lang række uddannelser og i dit senere arbejdsliv i en hvilken som helst type virksomhed.

Faget giver et særligt godt afsæt til de merkantile uddannelser inden for handel, markedsføring og økonomi (”businessuddannelser”), men faget er også relevant for videregående uddannelser inden for sociologi og psykologi, hvor studier af menneskers behov og adfærd er i centrum.

Hvad lærer du?

Helt grundlæggende gør faget dig dygtigere til at identificere og finde løsninger på virksomheders marketingstrategiske udfordringer. I faget får du mulighed for at anvende teori om bl.a. strategi, forbrugeradfærd og konkurrenceforhold i en række cases om små og store virksomheder.Du kommer bl.a. til at arbejde med følgende emner:

  • Markedsanalyse
  • Forretningsmodeller
  • Konkurrenceforhold
  • Kundesegmentering og målgruppevalg
  • Marketingstrategi

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Afsætning (Marketing) 0-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Afsætning (Marketing) 0-B som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får oplever du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning
Afsætning 0-B (Marketing) består af syv forløb:

Forløb 1: Samfundsvidenskabelig metode og markedsanalyse
Dette indledende forløb introducerer dig til fagets metoder og til den strategiske analyseproces, dvs. den proces der gør dig i stand til at identificere en virksomheds udfordringer. Du introduceres også til markedsanalyse, hvor du selv får mulighed for at indsamle og analysere data om et valgfrit emne.
Tidsforbrug: ca. 20 timer 

Forløb 2: Virksomhedens interne forhold
Dette forløb giver en indføring i analyse af en virksomheds forretningsmodel, som er et samlet begreb for, hvordan en virksomhed grundlæggende hænger sammen: Hvem er virksomhedens kunder? Hvad er virksomhedens produkt/serviceydelse? Og hvordan skaber virksomheden værdi?
Tidsforbrug: ca. 30 timer 

Forløb 3: Virksomhedens eksterne forhold
Dette forløb handler om de forhold, der ligger uden for virksomhedens indflydelse, men som virksomheden kan forberede sig på ved hjælp af en grundig analyse: 1) Omverdensforhold (fx politiske og kulturelle forhold), 2) Konkurrenceforhold og 3) Efterspørgselsforhold, herunder kundernes købsadfærd.
Tidsforbrug: ca. 30 timer

Forløb 4: Konkurrencestrategi og vækststrategi
I forløb 4 er du ca. halvvejs i faget og skal nu dykke ned i de teorier om strategi, der kan bidrage til at sikre virksomheden en stærk position på markedet. Forløbet præsenterer redskaber til strategisk evaluering og gør dig klogere på virksomhedens konkurrencestrategi og vækststrategi.
Tidsforbrug: ca. 30 timer 

Forløb 5: Segmentering og målgruppevalg
I dette forløb vender vi tilbage til den del af virksomhedens forretningsmodel, der handler om kunderne: Hvem er de vigtigste kunder, og hvordan har virksomheden valgt dem? Forløbet giver dig viden om kundesegmentering og målgruppevalg.
Tidsforbrug: ca. 30 timer

Forløb 6: Marketingstrategi (marketingmixet)
Dette forløb fokuserer på det sidste led i den strategiske analyseproces: Virksomhedens marketingstrategi. Marketingstrategien er helt central, fordi den skal realisere den overordnede konkurrencestrategi, og den skal sørge for, at alle aktiviteterne matcher og skaber værdi for virksomhedens målgruppe(r).
Tidsforbrug: ca. 30 timer

Forløb 7: Situationsanalyse og strategiske anbefalinger
I det afsluttende forløb skal du analysere en selvvalgt virksomhed og komme med anbefalinger til forbedringer af dens strategi. Du skal dermed arbejde med alle læringspunkterne fra de tidligere forløb i praksis. Dit projektarbejde indgår som del af den mundtlige eksamen.
Tidsforbrug: ca. 40 timer

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve, der tager udgangspunkt i en ukendt opgave og det projekt, som du har arbejdet med i det sidste forløb. Eksamen varer ca. 30 minutter, og du har ca. 30 minutters forberedelsestid. I forberedelsestiden må du medbringe alle dine noter og alt materiale fra undervisningen.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!