Ordblindeundervisning

Om ordblindeundervisning

Ordblindeundervisning (OBU) for voksne er særligt tilrettelagt undervisning, der har til formål at afhjælpe medarbejdernes læse- og skrivevanskeligheder og gøre hverdagen nemmere. 

Udgangspunktet for undervisningen er deltagernes daglige læse- og skrivebehov. Undervisningen tager afsæt i deres konkrete arbejdsopgaver og tilrettelægges sådan, at materialet er relevant for den enkelte. De undervises desuden i IT-værktøjer, som kan anvendes i dagligdagen – både på jobbet og privat – og som er udviklet til voksne med læse- og skrivevanskeligheder. 

For at kunne begynde på Ordblindeundervisning, skal medarbejderne have afklaret deres faglige niveau, hvilket kan gennemføres på arbejdspladsen. Afklaringen tager en halv times tid og har til formål at finde det rette under-visningstilbud, som er tilpasset medarbejdernes niveau. Vi hjælper og guider hele vejen igennem.

 • Ordblindeundervisning (OBU) hjælper til at overkomme læse- og skrivevanskeligheder 
 • Undervisningen er individuelt tilrettelagt 
 • Som ordblind kan man få gratis hjælp til at blive bedre til at læse og skrive 

OBU-undervisning kan bruges til at:

 • Styrke indlæring 
 • Få kendskab til IT-hjælpeværktøjer 
 • Klare opgaver på arbejdspladsen bedre 
 • Udføre konkrete jobfunktioner mere sikkert 
 • Give mod på nye udfordringer 

OBU-undervisning kan styrke:

 • Arbejdsglæden gennem flere kompetencer
 • Trivsel og fleksibilitet på arbejdspladsen og privat 
 • Medarbejderens effektivitet i hverdagen 
 • Den skriftlige kommunikation i virksomheden 

Kontakt os

Ingolff Serup Lindbo
Uddannelses- og erhvervschef

Mobil: 2070 9968
Mail: cli@vucv.dk

Vestegnen HF & VUC Erhverv
Kirstine Pedersens Vej 2
2610 Rødovre
Tlf: 4511 4251
Mail: erhverv@vucv.dk