Spansk begyndersprog B-A

Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Fagets arbejdsområde er sprog, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

Hvad lærer jeg?

  • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
  • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
  • grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning, herunder morfologi, syntaks, fonetik og pragmatik
  • moderne tekster inden for såvel skønlitteratur som sagprosa
  • historiske, kulturelle og interkulturelle forhold i Spanien og Amerika, der har relevans for de studerede emner
  • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og Amerika

Hvordan foregår eksamen?

Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Spansk B.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse spansk begyndersprog B-A.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.