Spansk begyndersprog B-A

Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer.

Hvad kan du bruge faget til?

Fagets arbejdsområde er sprog, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

Hvad lærer du?

  • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
  • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
  • grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning, herunder morfologi, syntaks, fonetik og pragmatik
  • moderne tekster inden for såvel skønlitteratur som sagprosa
  • historiske, kulturelle og interkulturelle forhold i Spanien og Amerika, der har relevans for de studerede emner
  • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og Amerika

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Spansk begyndersprog B-A som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Spansk begyndersprog B-A som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Spansk B-A består af otte moduler:

Cuba
Du lærer om Cubas historie fra revolutionen, om de politiske forhold og levevilkårerne i dag.
Cuba har spillet en stor rolle i international politik og debat - især i forhold til landets størrelse.
Tidsforbrug: ca.17,5 timer

Inmigración
Migration på kryds og tværs:
Spaniere i Latinamerika – Latinamerikanere i Spanien – Mexicanere i USA – Nordafrikanere i Spanien
Tidsforbrug: ca.17,5 timer

Los jóvenes mexicanos
Vi beskæftiger os med de unge mexicaneres muligheder, familieforhold og traditioner.
Især de subkulturelle grupperinger: ”Las tribus urbanas” er virkelig spændende!
Tidsforbrug: ca. 17,5 timer

Midtvejs-eksamenstræning
Den skriftlige eksamen, både med og uden hjælpemidler.
Du får instruktion til, træning i og feedback på et ægte eksamenssæt.
Tidsforbrug: ca. 7,5 timer

Religión en países hispanohablantes
Læs om religioner i Latinamerika før den spanske kolonisering og den katolske kirkes udbredelse og rolle i koloniseringen.
Hør om hvordan det ser ud i dag, hvor der er fremvokset en stor religiøs pluralisme.
Tidsforbrug: ca.17,5 timer

Las pandillas en Centroamérica
Banderne og den organiserede kriminalitet har tråde til narkotikaproduktionen, politikere, politi & USA.Mød folk fra begge sider af loven, for at prøve at forstå problematikken til bunds.
Tidsforbrug: ca.17,5 timer

Relaciones y Amor
Vi kommer også forbi kærligheden og parforholdet, for at slutte godt af.
Vi læser nogle noveller, der som altid i spansksproget litteratur er lidt syret og sjovt og giver stof til eftertanke.
Tidsforbrug: ca.17,5 timer

Afsluttende eksamenstræning
Der er eksamensworkshops til den mundtlige eksamen, men da den skriftlige eksamen er det nye på A-niveau, vil den være mest i fokus
Tidsforbrug: ca.12,5 timer

Spansk begyndersprog B-A som blended learning

Du kan tage faget som:

  • Blended learning

Ved blended learning kombinerer du e-learning med holdundervisning på skolen. Det betyder, at du tager størstedelen af dit studie online, men samtidig har du holdundervisning i Albertslund eller Rødovre ca. én gang om måneden. De faglige materialer du skal arbejde med er online, du afleverer opgaver online, og du får feedback fra dine lærere online. Men holdundervisningen giver dig en yderligere mulighed for, at også få trænet faget, få feed back samt skabe et socialt fællesskab på holdet.

Eksamen

Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på B-niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!