Spansk begyndersprog B-A

Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer.

Hvad kan du bruge faget til?

Fagets arbejdsområde er sprog, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

Hvad lærer du?

  • et centralt alment ordforråd til brug for mundtlig og skriftlig kommunikation
  • et specifikt ordforråd i tilknytning til de valgte emner
  • grundlæggende principper for sprogets anvendelse og opbygning, herunder morfologi, syntaks, fonetik og pragmatik
  • moderne tekster inden for såvel skønlitteratur som sagprosa
  • historiske, kulturelle og interkulturelle forhold i Spanien og Amerika, der har relevans for de studerede emner
  • centrale samfundsmæssige og regionale forhold i Spanien og Amerika

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Spansk begyndersprog B-A som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Spansk begyndersprog B-A som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Spansk B-A består af otte moduler:

Los jóvenes mexicanos
Vi starter med at tage til Mexico og ser på, hvordan de unge skaber sig deres egen identitet i deres valg af påklædning og interesse. Vi møder subkulturerne i forskellige former, og du lærer også om de unges livsstil i forhold til sociale medier og mobiltelefon samt familiens betydning.
Tidsforbrug: ca. 22 timer

El machismo en México
I interviews og en dokumentarfilm får du indblik i kønsrolleproblematikker og den mandsdominerede tankegang, som på nogle områder eksisterer i Mexico.
Tidsforbrug: ca. 22 timer

Las pandillas
Banderne og den organiserede kriminalitet har tråde til narkotikaproduktionen, politikere, politi & USA. Mød folk fra begge sider af loven for at prøve at forstå problematikken til bunds.
Tidsforbrug: ca. 22 timer

Fútbol
Lær om fodboldens kulturelle betydning i Spanien og de spansktalende lande, og få et indblik i nationalisme og separatisme som afspejles i fodboldklubbernes rivalisering.
Tidsforbrug: ca. 22 timer

Relaciones y Amor
Vi kommer også forbi kærligheden og parforholdet.
Du ser en kortfilm om et udfordret parforhold og møder en forfatter og hendes novelle om livets valg i medgang og modgang, der giver stof til eftertanke.
Tidsforbrug: ca. 22 timer

LGBT+
Bevidstheden om forskellige kønsidentiteter bliver mere og mere udbredt i samfundet. I dette modul bliver du også mere bevidst om kønsproblematikker og udfordringer, når man føler sig forkert i sin krop. Du ser en kortfilm og læser om det sårbare liv for mange med en anderledes seksuel orientering.
Tidsforbrug: ca. 22 timer

Jóvenes y el futuro
Her skal vi møde nogle unge, der gerne vil møde deres bekymringer for fremtiden med brugbare løsninger. De har fokus på klima og bæredygtighed og i at tænke i en global sammenhæng. Du får mulighed for selv at reflektere samt at argumentere for holdninger eller løsningsforslag.
Tidsforbrug: ca. 22 timer

El toro og afsluttende eksamenstræning
Du bliver gjort klar til eksamen i det sidste emne, hvor du både træner eksamenssættet fra den skriftlige eksamen og afprøver dig selv til den mundtlige fremlæggelse. Her skal du forholde dig til en tekst om tyrefægtning.
Tidsforbrug: ca.16 timer

 

I hvert modul er der en quiz, som ligner delprøve 1 til den skriftlige eksamen. Derudover er der en skriftlig opgave, som ligner delprøve 2, hvor du træner at skrive i forskellige genrer. De mundtlige opgaver er lydafleveringer eller samtaler med din underviser, hvor du lærer at anvende faste vendinger og modulets gloser til at genfortælle og argumentere i forhold til temaet.

Eksamen

Der afholdes en skriftlig og en mundtlig prøve.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på B-niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!