Spansk begyndersprog 0-B

Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer.

Hvad kan du bruge faget til?

Fagets arbejdsområde er sprog, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

Hvad lærer du?

 • forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om kendte og almene emner formidlet gennem forskellige medier
 • læse og i hovedtræk forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster
 • deltage i en samtale på spansk om kendte såvel som almene emner, herunder kommunikere i ukomplicerede og
 • rutineprægede situationer
 • udtrykke sig skriftligt på spansk i et enkelt sprog om kendte og almene emner
 • redegøre for kendte emner inden for spansksprogede områders kultur og samfundsforhold
 • relatere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i de spansksprogede områder til andre samfunds- og
 • kulturforhold
 • benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde.

Tilmeld dig faget

Spansk begyndersprog 0-B som e-learning

Du kan tage faget som:

 • E-learning

Spansk begyndersprog 0-B som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Spansk 0-B består af 4 forløb – fordelt over otte moduler:

Intro til sproget
Lær at præsentere dig selv på spansk, bliv bekendt med den basale grammatik og smag på udtalen. Du møder også din underviser og prøver at snakke spansk for første gang!
Tidsforbrug: ca. 35 timer

La familia
Du møder nogle forskellige familier i teksterne og serien du skal se i disse moduler. Opgaverne lægger op til at du reflekterer over forskellene og lighederne i familielivet i henholdsvis Spanien og Danmark.
Tidsforbrug: ca. 55 timer

Jóvenes en España (Unge i Spanien)
Gennem tekster og videoer bliver du taget med tilbage til den økonomiske krise i ’08, som er nødvendigt for at forstå den spanske ungdoms situation og muligheder i dag.
Tidsforbrug: ca. 55 timer

Bolívia
Vi skal selvfølgelig også en (virtuel) tur til Latinamerika en af de tidligere spanske kolonier. Især den oprindelige kulturs – sprogene, maden, historien og identiteten – genfundne plads i nutidens samfund er i fokus.
Tidsforbrug: ca. 55 timer

Spansk begyndersprog 0-B som blended learning

Du kan tage faget som:

 • Blended learning

Ved blended learning kombinerer du e-learning med holdundervisning på skolen. Det betyder, at du tager størstedelen af dit studie online, men samtidig har du holdundervisning i Albertslund eller Rødovre ca. én gang om måneden. De faglige materialer du skal arbejde med er online, du afleverer opgaver online, og du får feedback fra dine lærere online. Men holdundervisningen giver dig en yderligere mulighed for, at også få trænet faget, få feed back samt skabe et socialt fællesskab på holdet.

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve med eksaminationstid på ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!