Spansk begyndersprog 0-B

Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Fagets arbejdsområde er sprog, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

Hvad lærer jeg?

  • forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om kendte og almene emner formidlet gennem forskellige medier
  • læse og i hovedtræk forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster
  • deltage i en samtale på spansk om kendte såvel som almene emner, herunder kommunikere i ukomplicerede og
  • rutineprægede situationer
  • udtrykke sig skriftligt på spansk i et enkelt sprog om kendte og almene emner
  • redegøre for kendte emner inden for spansksprogede områders kultur og samfundsforhold
  • relatere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i de spansksprogede områder til andre samfunds- og
  • kulturforhold
  • benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde.

Hvordan foregår eksamen?

Der afholdes en mundtlig prøve med eksaminationstid på ca. 30 minutter.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du skal have afsluttet 9. klasse.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse spansk begyndersprog 0-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.