Spansk begyndersprog 0-B

Spansk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der baserer sig på tilegnelse af kommunikativ kompetence. Fagets centrale arbejdsområde er det spanske sprog, dels som alment kommunikationsmiddel i europæiske og andre internationale sammenhænge, dels som genvej til forståelse af andre sprog og kulturer.

Hvad kan du bruge faget til?

Fagets arbejdsområde er sprog, kultur og samfundsforhold i bredeste forstand i de spansktalende lande.

Hvad lærer du?

  • forstå hovedpunkterne i et tydeligt talt spansk om kendte og almene emner formidlet gennem forskellige medier
  • læse og i hovedtræk forstå ubearbejdede spansksprogede fiktive og ikke-fiktive tekster
  • deltage i en samtale på spansk om kendte såvel som almene emner, herunder kommunikere i ukomplicerede og
  • rutineprægede situationer
  • udtrykke sig skriftligt på spansk i et enkelt sprog om kendte og almene emner
  • redegøre for kendte emner inden for spansksprogede områders kultur og samfundsforhold
  • relatere den erhvervede viden om samfunds- og kulturforhold i de spansksprogede områder til andre samfunds- og
  • kulturforhold
  • benytte viden om, hvordan man lærer fremmedsprog, i det daglige arbejde.

Tilmeld dig faget

Spansk begyndersprog 0-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Spansk begyndersprog 0-B som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Spansk 0-B består af 5 forløb – fordelt over elleve moduler:

Intro til sproget
Lær at præsentere dig selv på spansk og begå dig på gaden. Bliv bekendt med den basale grammatik og udtale, og øv dig i at tale.
Du ser også en hel spansk film og lærer at genfortælle en handling.
Tidsforbrug: ca. 50 timer 

Religion
Lær om, hvordan man fejrer jul og påske i Spanien samt unge spanieres forhold til religion. Se og læs om katolicismens indflydelse i Latinamerika, og hvordan ”De dødes dag” fejres. Hør en sang fra filmen ”Coco”.
Tidsforbrug: ca. 45 timer

Identitet og ungdom
Du får et indblik i de unges natteliv med gadedruk og fest, men lærer derudover om udfordringer og muligheder for den spanske ungdom i dag i forhold til arbejdsløshed.
Tidsforbrug: ca. 45 timer 

Cuba
Vi tager til Cuba, og her skal du først lære lidt ordforråd til lufthavnen. Du får et indblik i Cubas historie, og hvordan kommunismen har påvirket leveforholdene. Her skal du læse beretninger fra en prostitueret, en indfødt, som er glad for landet og en mere kritisk rapsang fra en gruppe exil-cubanere.
Du træner din evne til at argumentere og får mere styr på at kunne forstå og udtrykke dig i forskellige tider.
Tidsforbrug: ca. 45 timer 

Ulighed
Vi skal en tur til Latinamerika, hvor vi har fokus på problemstillinger omkring ulighed i samfundet.
Det drejer sig på den ene side om kønsroller og diskrimination, men vi ser også på den opblomstrende ”Fair-trade”-handel, som giver bedre vilkår for arbejdere og medvirker til en bæredygtig udvikling. Her lærer du også at udtrykke din egen holdning og gøre dig klar til den mundtlige eksamen.
Tidsforbrug: ca. 45 timer

Afsluttende eksamenstræning
Du bliver gjort klar til eksamen i det sidste emne, og afprøver dig selv til den mundtlige fremlæggelse. Her træner du en ukendt tekst om et af de ovenstående emner samt et billede.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Eksamen

Der afholdes en mundtlig prøve med eksaminationstid på ca. 30 minutter.

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!