Samfundsfag D

Du går i samfundsfag D mere i dybden med alle de emner du havde på samfundsfag G. Desuden skal du lære om Danmark i internationale organisationer som EU, FN, NATO og WTO.

Hvad kan du bruge faget til?

Du kan bruge faget til at forstå, hvem der bestemmer i Danmark, hvad vi bruger pengene til, hvorfor Danmark er medlem af en række internationale organisationer og hvorfor danskerne er som de er.

Hvad lærer du?

Du lærer at forstå, hvem der har magten i Danmark og hvordan du selv kan tage del i denne magt. Du lærer også at forstå de politiske processer, de økonomiske forhold og Danmark i forhold til resten af verden. Du skal også vende blikket indad ag forstå, hvorfor danskerne er blevet til dem de er.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Samfundsfag D som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Samfundsfag D som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Samfundsfag D består af ni forløb:

Demokrati og beslutninger
I dette modul skal du lære hvad et diktatur er, og hvorfor vi i Danmark har valgt demokratiet frem for diktaturet, hvad partiernes rolle er i det danske demokrati, om demokratiske værdier og hvilke spilleregler der gælder, om Grundloven, og om direkte og indirekte demokrati.
Tidsforbrug: Ca. 8 timer

Det politiske system
I dette modul skal du lære, hvad de politiske partier står for, samt hvad en ideologi er. Du skal også kigge lidt på hvordan retsvæsenet er bygget op.
Tidsforbrug: Ca. 8 timer

Aktuelle politiske problemstillinger
I dette modul skal du lære om, skat, pension, EU og integration.
Tidsforbrug: Ca. 8 timer

Velfærdsmodeller
I dette modul skal du høre mere om tre forskellige velfærdsmodeller. Du skal også se på hvilke udfordringer velfærdssamfundet har i fremtiden.
Tidsforbrug: Ca. 8 timer

Arbejdsmarkedet
I dette modul skal du høre mere om arbejdsmarkedet. Du skal også se på hvilke udfordringer der er, når arbejdsmarkedets parter skal blive enige om reglerne på arbejdsmarkedet.
Tidsforbrug: Ca. 8 timer

Økonomi
I dette modul skal du høre mere om samfundets økonomi. Du skal også se på hvilke muligheder politikkerne har for at styre økonomien i en bestemt retning.

Danmark i de internationale organisationer
I dette modul skal du høre om nogle af de vigtigste internationale organisationer Danmark er medlem af.

Identitetsdannelse
Alle mennesker er forskellige. Hver person har nogle særlige egenskaber, der gør personen forskellig fra andre. Vi har kendetegn, som vi er født med og andre, der kommer med tiden.

Individ og samfund
Vores identitet kan også være præget af social arv, som er de træk og værdier, vi vokser op med i hjemmet. Men hvordan brydes den sociale arv, hvis den er negativ? Uddannelse kan her være afgørende.

Eksamen

Du trækker 24 timer før eksamen et oplæg fra din lærer (det kan være en avisartikel el.lign.), som det under eksaminationen er meningen, at du med alt den viden du har tilegnet dig, skal sige noget klogt om.

Adgangskrav

Du har bestået samfundsfag G niveau eller tilsvarende.

Find dit faglige niveau på AVU

Måske er Samfundsdag D det rigtige niveau til dig? Måske ligger du på et andet fagligt niveau?
Du kan læse om de faglige niveauer på AVU eller kontakte en studievejleder for at finde dit niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Læreplan for niveau D

Vi glæder os til at byde dig velkommen!