Samfundsfag 0-B

Faget vil berige dig med viden om og mulighed for at engagere dig i samfundet. Faget giver også adgang, til at du kan læse videre på en del uddannelser indenfor blandt andet ”Samfund og forvaltning”, ”pædagogik psykologi og sociale forhold” eller ”forsvar og politi”.

Hvad lærer du?

Du lærer om fagets tre hovedemner, sociologi, politik og økonomi, og om samfundsfaglig metode.

Sociologi omhandler hvordan vi mennesker er sociale væsner. Sociologi kan hjælpe med at besvare hvem vi er, når vi er sammen med andre. Har vi selv skabt vores identitet, eller er vi formet af samfundet?

Politik handler om hvordan magten er fordelt i samfundet, hvilke grundholdninger politikerne har, hvilke demokratiopfattelser og deltagelsesmuligheder der er, og forskellige politiske systemer som det danske politiske system og EU.

Økonomi handler om hvordan værdierne skal fordeles i samfundet, herunder lærer du om velfærdsprincipper, økonomiske mål, styring og globaliseringens betydning for Danmark.

De samfundsfaglige metoder, komparativ, kvantitativ og kvalitativ, lærer du at anvende så du selv kan foretage undersøgelser.

Tilmeld dig faget

Mere om faget

Samfundsfag 0-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Samfundsfag 0-B som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får oplever du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Samfundsfag 0-B består af otte forløb:

Identitet og socialisering i det senmoderne, digitale samfund
Omdrejningspunktet for modulet er sociologi, og fokus er på, hvad der påvirker os gennem livet, hvordan det er at være ung i det senmoderne samfund, herunder hvordan de sociale medier er med til at skabe vores identitet på godt og ondt.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Dansk politik
Omdrejningspunktet for modulet er politik, og fokus er på partier, ideologier, demokrati og vælgeradfærd, samt det danske politiske system.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Velfærdsdanmark: Lighed –ulighed?
Omdrejningspunktet for modulet er ulighed, og fokus er på hvordan den sociale arv er med til at definere, hvilke veje vi går som voksen, og hvorfor nogle mennesker klarer sig bedre gennem livet end andre.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Velfærdsøkonomi
Omdrejningspunktet for modulet er dansk økonomi, og fokus er på økonomisk politik og velfærdsstatens udfordringer.
Tidsforbrug: ca. 25 timer  

Medier, magt og politisk kommunikation
Omdrejningspunktet for modulet er forholdet mellem politikerne og medierne, og fokus er på mediernes betydning for den politiske dagsorden.
Tidsforbrug: ca. 25 timer  

Kulturmøder og integration i Danmark
Omdrejningspunktet for modulet er dels de politiske partiers holdning til integration, dels et sociologisk perspektiv, hvor du kommer til at arbejde med kulturelle forskelle og integration.
Tidsforbrug: ca. 25 timer

Danmark og EU i en globaliseret verden
Omdrejningspunktet for modulet er globalisering og fokus er på det politiske system i EU, og de massive udfordringer EU står over for.
Tidsforbrug: ca. 25 timer   

Eksamensmodul
Omdrejningspunktet for modulet er, at du bliver klædt godt på til at gå til den mundtlige eksamen i samfundsfag. Du får lavet en sidste eksamensopgave og får indblik i, hvordan eksamen foregår.
Tidsforbrug: ca. 10 timer   

Eksamen

Samfundsfag 0-B afsluttes med en mundtlig eksamen med 24 timers forberedelse, hvor et ukendt bilagsmateriale i et kendt emne udleveres. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.

 

Adgangskrav

Du kan blive optaget et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. eller 10. klasse.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!