Psykologi C-B

På faget psykologi C-B går vi et spadestik dybere end på psykologi C, og du skal blandt andet selv lave en feltundersøgelse.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Psykologi C-B giver dig en større viden om menneskets kompleksitet og forankring i kulturen. Det kan du både bruge i din dagligdag og i alle uddannelser, hvor man arbejder med mennesker.

Hvad lærer jeg?

  • Du får et indgående kendskab til fagets stofområder, primært i forhold til det normaltfungerende menneske.
  • Ud fra en kritisk holdning, lærer du at forholde dig til centrale psykologiske teorier og undersøgelser.
  • Du får et stort kendskab til psykologiske metoder og skal selv udføre en feltundersøgelse.
  • Undervisningen udvikler din selvstændighed og kompetence i at formulere og undersøge konkrete psykologiske problemstillinger.
  • Du bliver i stand til at reflektere over psykologiske, almenmenneskelige, sociale, digitale, kulturelle såvel som interkulturelle forhold i den moderne verden.

Hvordan foregår eksamen?

Faget afsluttes med en mundtlig synopsis prøve. Du får et ukendt bilagsmateriale fra et af de kendte temaer fra undervisningen. Der gives 24 timers forberedelse og selve eksaminationen varer ca. 30 min. I forberedelsen udarbejder du en synopsis, som du fremlægger til selve prøven, suppleret af uddybende spørgsmål fra din lærer.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet psykologi C.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse psykologi C-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.