Matematik B-A

Matematik B-A handler om at udvikle dine evner til at formulere, beskrive, analysere og løse matematiske problemer inden for teknik, naturvidenskab og samfund, både ved hjælp af teoretiske og praktiske opgaver.

Hvad kan du bruge faget til?

De fleste videregående studieretninger på de naturvidenskabelige fag såsom matematik, fysik og kemi kræver du som minimum har afsluttet matematik på A-niveau.

Hvad lærer du?

I Matematik B-A kommer du bl.a. til at beskæftige dig med emner som vektorer, analytisk geometri, trigonometriske funktioner, integralregning, vektorfunktioner, differentialligninger og meget mere.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Matematik B-A som holdundervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen. Holdet er halvårligt og starter i januar. Du kan tilmelde dig faget fra september.

Matematik B-A som holdundervisning foregår på vores adresse i Albertslund. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Matematik B-A som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Matematik B-A som e-learning foregår online via vores læringsplatform Canvas. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med. Du afleverer dine opgaver i Canvas, og du får vejledning og feedback fra din lærer online. Som e-learningkursist får du stor frihed og fleksibilitet i din hverdag. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Matematik B-A består af otte forløb:

Vektorer og analytisk geometri i to dimensioner
Her lærer du om vektorer i to dimensioner og hvordan man blandt andet kan bruge dem til at løse problemer inden for analytisk geometri.
Tidsforbrug: Mellem 60 - 65 timer.

Trigonometriske funktioner og mere differentialregning
Dette forløb bygger videre på differentialregning og trigonometriske funktioner fra matematik B.
Tidsforbrug: Mellem 60 - 65 timer.

Integralregning
Her kommer du til at arbejde med integralregning, der er det modsatte af differentialregning. Hvor du også kommer til at se anvendelser af integralregning.
Tidsforbrug: Mellem 65 - 70 timer.

Vektorfunktioner
Dette emner sammensmelter begreberne vektorer og funktioner, der gør vi kan beskrive avancerede banekurver på en effektiv måde.
Tidsforbrug: Mellem 70 - 75 timer.

Differentialligninger
Emnet differentialligninger har mange anvendelser i hverdagen. Lige fra et lands bruttonationalprodukt til afkøling af en kop kaffe.
Tidsforbrug: Mellem 70 - 75 timer.

Funktioner af to variable
Funktioner af to variable bygger videre på funktioner af én variabel, der er kendt fra matematik C- og B-niveau. Flere problemer fra hverdagen kan beskrives ved hjælp af funktioner af to eller endda flere variable.
Tidsforbrug: Mellem 65 - 70 timer.

Normalfordeling, lineære regression samt omvendte funktioner
Normalfordeling, lineære regression og omvendte funktioner er emnerne i dette forløb. Fælles for alle disse emner er at de byggere videre på statistik fra matematik C- og B-niveau.
Tidsforbrug: Mellem 60 - 65 timer.

Forberedelsesmateriale samt eksamen
Forberedelsesmaterialet er et ekstra emne inden for matematik A, der ændrer sig fra år til år af undervisningsministeriet. Ud over dette emne bliver du også i dette forløb klædt på til eksamen.
Tidsforbrug: Mellem 70 - 80 timer.

 

Eksamen

Den skriftlige prøve er todelt. Prøvens varighed er fem timer. Ved første delprøve må der ikke benyttes andre hjælpemidler end en centralt udmeldt formelsamling. Opgaverne til anden delprøve besvares med hjælpemidler.

Den mundtlige prøve er en individuel prøve med fokus på matematisk ræsonnement og bevisførelse, samt et ukendt bilag, der perspektiverer emnet. Eksaminationstiden er ca. 30 minutter pr. eksaminand. Der gives ca. 30 minutters forberedelsestid.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på B-niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!