Fransk begyndersprog B-A

I faget fransk begyndersprog B-A arbejder du videre med at tale og forstå fransk, og du udvider dit kendskab til kultur og samfund i Frankrig og i andre lande hvor der tales fransk.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Brug dine franskkundskaber hvis du vil arbejde med handel og eksport, eller i rejsebranchen. Du kan også få brug for fransk hvis du vil læse et fag på universitetet, hvor meget litteratur er på fransk.

Hvad lærer jeg?

Du lærer at læse og forstå fransk ved at arbejde med tekster fra romaner, sange, fagbøger, film og videoer fra internettet. Du lærer at tale sammenhængende fransk ved at holde kortere oplæg og indgå i en samtale på et enkelt fransk.

Du får indblik i kultur og samfundsforhold i Frankrig og fransksprogede lande. Denne viden kan du bruge til at se kulturelle sammenhænge og forskelle i verden.

Hvordan foregår eksamen?

I fransk begyndersprog B-A skal du til skriftlig eksamen. Den varer fire timer og består af to delprøver. Delprøve 1 er uden hjælpemidler og varer 1 time. Delprøve 2 er med hjælpemidler og varer tre timer. Her skriver du en sammenhængende tekst på ca. 250 ord på fransk.

I fransk begyndersprog B-A skal du også til en mundtlig eksamen, der varer ca. 30 minutter. Du præsenterer et billede og en kort tekst på fransk med efterfølgende samtale på fransk. Før den mundtlige eksamen har du 1 times forberedelse.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

For at læse fransk begyndersprog B-A skal du have gennemført fransk begyndersprog B. Hvis du har franskkundskaber uden at have læst fransk B, kan du søge om en realkompetencevurdering.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse fransk begyndersprog B-A.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.