Filosofi C-B

På Filosofi C-B bliver de tankevækkende problemstillinger og nye perspektiver på verden, som du blev introduceret for på Filosofi C, uddybet og udfordret.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Derfor er Filosofi godt at have med i din videre uddannelse.

Hvad lærer jeg?

Du øver dig i at sætte dig ind i komplekse problemstillinger og løsningsforslag. Du lærer om den samfundsvidenskabelige-, den humanvidenskabelige- og den naturvidenskabelige tilgang til verden. Her får du også opøvet din evne til at se og forholde dig til filosofi i verden omkring dig nu og her. Faget giver dig også inspiration til at lære dig selv at kende.

Hvordan foregår eksamen?

Filosofi C-B afsluttes med en mundtlig prøve. Her trækker du noget filosofitekst, som du ikke kender fra vores forløb. Det bruger du så på en case eller problemstilling, som du heller ikke har set før.
Derudover bliver der spurgt ind til det projekt, som du har lavet i forløbet.

Der er cirka 60 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse Filosofi C-B, når du har læst Filosofi C.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse filosofi C-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.