Filosofi C-B

På Filosofi C-B bliver de tankevækkende problemstillinger og nye perspektiver på verden, som du blev introduceret for på Filosofi C, uddybet og udfordret.

Hvad kan du bruge faget til?

Filosofi behandler spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber. Derfor er Filosofi godt at have med i din videre uddannelse.

Hvad lærer du?

Du øver dig i at sætte dig ind i komplekse problemstillinger og løsningsforslag. Du lærer om den samfundsvidenskabelige-, den humanvidenskabelige- og den naturvidenskabelige tilgang til verden. Her får du også opøvet din evne til at se og forholde dig til filosofi i verden omkring dig nu og her. Faget giver dig også inspiration til at lære dig selv at kende.

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Filosofi C-B som e-learning

Du kan tage faget som:

  • E-learning

Filosofi C-B som e-learning foregår hjemmefra via online adgang til vores læringsplatform. Her finder du de faglige materialer du skal arbejde med, du afleverer opgaver online, og du får feedback fra dine lærere online. Du har mulighed for at arbejde med faget, når det passer dig, og hvor det passer dig, så længe du har adgang til en computer med internet. Læs mere om e-learning.

Når du tilmelder dig e-learning, vil du inden for en uge være i gang med faget.

Fagets opbygning

Filosofi C-B består af otte forløb:

1 Filosofi - i gang igen
Meningen med opgaven her er at samle dine hidtidige erfaringer med faget. Det er et godt udgangspunkt for det videre arbejde.
Tidsforbrug: Ca. 10 timer

2 Omfordeling af samfundets værdier til mig - samfundsfilosofi og etik
Handler det om at sikre flest mulige goder til sig selv; at skære det størst mulige stykke af samfundskagen? Eller handler det om fællesskabets bedste?
Tidsforbrug: Ca. 15 timer

3 Videnskabsteori - og mennesket i midten
Omhandler forskellige tilgangsmåder og metoder vi opnår erkendelse med. Op gennem historien er de blevet forfinet og nuanceret i takt med ikke mindst den teknologiske udvikling, men vi prøver at få et overblik med udgangspunkt i filosofien.
Tidsforbrug: Ca. 15 timer

4 Menneskedyret
Vi går til spørgsmålet ”kend dig selv” med den såkaldte positivisme og den naturvidenskabelige tilgang, der ligger i forlængelse af den.
Tidsforbrug: Ca. 15 timer

5 Mennesket set indefra
Vi går til spørgsmålet ”kend dig selv” med udgangspunkt i den humanvidenskabelige metode og eksistentialismen.
Tidsforbrug: Ca. 15 timer

6 Mennesket i fællesskabet
Vi går til spørgsmålet ”kend dig selv” med udgangspunkt i den samfundsvidenskabelige metode.
Tidsforbrug: Ca. 15 timer

7 Bevidsthedsfilosofi
Et historisk indtryk af bevidsthedsfilosofien fra Descartes til Virtual Reality.
Tidsforbrug: Ca. 15 timer

8 Projektarbejde og eksamenstræning
Individuelle projektarbejder. Identificere og redegøre for filosofiske problemstillinger, cases og løsningsforslag af klassisk eller hverdagsagtig karakter.
Tidsforbrug: Ca. 25 timer

Eksamen

Filosofi C-B afsluttes med en mundtlig prøve. Her trækker du noget filosofitekst, som du ikke kender fra vores forløb. Det bruger du så på en case eller problemstilling, som du heller ikke har set før.
Derudover bliver der spurgt ind til det projekt, som du har lavet i forløbet.

Der er cirka 60 minutters forberedelse og 30 minutters eksamination.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på C-niveau.

 

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!