Prøver og beviser

Her finder du nogle af de vigtige informationer om eksamen og beviser.

Det er en del af eksamensforberedelsen at sætte sig ind i informationerne under de enkelte overskrifter og i øvrigt at gøre sig bekendt med eksamensreglerne for det enkelte fag.

 

Eksamen FVU

Skriftlig eksamen

 

Eksamen AVU

Mundtlig eksamen
Skriftlig eksamen

 

Eksamen HF

Mundtlig eksamen
Skriftlig eksamen


Prøveeksamen

Om prøveeksamen


Sygeeksamen

Om sygeeksamen


Dispenstion

Forlænget tid

Link til ansøgning


Karakterer og beviser

Om karakterer og beviser

 

Har du spørgsmål?

Er der noget, du har spørgsmål til, kan du altid spørge din lærer eller henvende dig i Studieservice:

cly og sje.svg

 

God eksamen!