Socialrådgiver

Vil du være socialrådgiver?

Du kan tage et 1-årigt HF forløb, som giver dig mulighed for at søge ind på en mellemlang videregående uddannelse til socialrådgiver.

Der er mange timer om ugen, og det er et krævende forløb. Du kan vælge at tage fagpakken på vores skole i Rødovre eller i Albertslund.

Du skal have dansk A, engelsk B samt samfundsfag B og psykologi C.

I alt 33-36 timer om ugen.

Socialrådgiverpakken indeholder de fire HF-fag, som blandt andet er nødvendige for at kunne søge om optagelse i kvote 2 på socialrådgiveruddannelsen på en professionshøjskole.

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for HF enkeltfag. Det betyder, at det mindst skal være et år siden, du forlod folkeskolen. Læs mere på Uddannelsesguiden.

Optagelse

Du skal have et fagligt niveau svarende til en god 9. klasse, 10. klasse, 1.g., afsluttet grundforløb eller lignende.
Du kan ikke optages før du har været ude af grundskolen (9.klasse, 10. klasse eller efterskole) i mindst et år.

Du må ikke gå på HF-enkeltfag samtidig med at du er igang med en anden uddannelse. Undtagelsen er hvis faget er en del af din nuværende uddannelse og dit uddannelsessted betaler fuld pris for faget. I det tilfælde skal din skole kontakte studievejledningen på Vestegnen HF & VUC, for at få dig tilmeldt.

Tilmelding

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.

Du skal også udfylde et ansøgningsskema, hvis du ønsker om at søge optagelse på vores socialrådgiverfagpakke. Download ansøgningsskemaet her.