Samfundsfag 0-B

Faget vil berige dig med viden om og mulighed for at engagere dig i samfundet. Faget giver også adgang, til at du kan læse videre på en del uddannelser indenfor blandt andet ”Samfund og forvaltning”, ”pædagogik psykologi og sociale forhold” eller ”forsvar og politi”.

Hvad lærer jeg?

Du lærer om fagets tre hovedemner, sociologi, politik og økonomi, og om samfundsfaglig metode.

Sociologi omhandler hvordan vi mennesker er sociale væsner. Sociologi kan hjælpe med at besvare hvem vi er, når vi er sammen med andre. Har vi selv skabt vores identitet, eller er vi formet af samfundet?

Politik handler om hvordan magten er fordelt i samfundet, hvilke grundholdninger politikerne har, hvilke demokratiopfattelser og deltagelsesmuligheder der er, og forskellige politiske systemer som det danske politiske system og EU.

Økonomi handler om hvordan værdierne skal fordeles i samfundet, herunder lærer du om velfærdsprincipper, økonomiske mål, styring og globaliseringens betydning for Danmark.

De samfundsfaglige metoder, komparativ, kvantitativ og kvalitativ, lærer du at anvende så du selv kan foretage undersøgelser.

Hvordan foregår eksamen?

Samfundsfag 0-B afsluttes med en mundtlig eksamen med 24 timers forberedelse, hvor et ukendt bilagsmateriale i et kendt emne udleveres. Eksaminationen varer ca. 30 minutter.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse samfundsfag 0-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.