Pædagog

Vil du være pædagog?

Har du erhvervserfaring, måske en erhvervsuddannelse, været ude at rejse, været på højskole, eller måske udført frivilligt socialt arbejde, og ønsker du at læse til pædagog, så kan Vestegnen HF & VUC tilbyde dig en fagpakke med fire gymnasiale enkeltfag.
Med de fire nedenstående HF-enkeltfag kan du søge om optagelse på den mellemlange videregående pædagoguddannelse via kvote 2. Fagene skal være aflagt og bestået.

Du kan vælge at tage fagpakken på vores skole i Rødovre eller i Albertslund:

  • I Albertslund er fagene dansk A, engelsk B og samfundsfag C. Dit valgfrie C-fag kan være dramatik C, psykologi C, billedkunst C, design & arkitektur C, mediefag C, musik C og biologi C.
  • I Rødovre er fagene dansk A, engelsk B, samfundsfag C og psykologi C.

I alt ca. 28 timer om ugen plus hjemmearbejde.

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for HF enkeltfag. Det betyder, at det mindst skal være et år siden, du forlod folkeskolen. Læs mere på Uddannelsesguiden.

Optagelse

Du skal have et fagligt niveau svarende til en god 9. klasse, 10. klasse, 1.g., afsluttet grundforløb eller lignende.
Du kan ikke optages før du har været ude af grundskolen (9.klasse, 10. klasse eller efterskole) i mindst et år.

Du må ikke gå på HF-enkeltfag samtidig med at du er igang med en anden uddannelse. Undtagelsen er hvis faget er en del af din nuværende uddannelse og dit uddannelsessted betaler fuld pris for faget. I det tilfælde skal din skole kontakte studievejledningen på Vestegnen HF & VUC, for at få dig tilmeldt.

Tilmelding

Du tilmelder dig via vejlederne. Book en tid her.