Idræt C-B

På idræt C-B lærer du om fysisk aktivitet både i praksis og teori. Du kommer til at udøve praktiske idrætsgrene som fx volleyball eller crossfit og du vil blive klogere på sundhed, fysiologi og idrættens betydning i samfundet.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Idræt C-B giver et godt fundament hvis du ønsker at videreuddanne dig til eksempelvis idrætslærer, fysioterapeut eller sygeplejerske. Du kan også vælge faget hvis du kan lide at være aktiv og gerne vil lære mere om kroppen, træning og sundhed.

Hvad lærer jeg?

  • Du vil opnå praktiske færdigheder i udvalgte discipliner indenfor boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter
  • Du vil lære at koble teori til den fysiske aktivitet du udøver i praksis
  • Du vil lære om hvilken rolle fysisk aktivitet spiller på et individuelt om samfundsmæssigt plan
  • Du vil tilegne dig viden om hvordan træning påvirker din sundhed, og om hvordan du kan træne for at opnå specifikke mål

Hvordan foregår eksamen?

Idræt C-B afsluttes med en praktisk prøve og mundtlig prøve hvor der gives en samlet karakter.

I den praktiske prøve skal du op i tre af de forløb du har haft i løbet af året. Denne del er en gruppeeksamen med 24 timers forberedelse.

I den mundtlige prøve trækker du en caseopgave med kendte og ukendte bilag. Eksamen varer 24 minutter og der gives 48 minutters forberedelse. Denne del er individuel og har ingen sammenhæng med den praktiske del.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du kan læse faget, hvis du har afsluttet folkeskolens afgangsprøve.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse idræt C-B.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.

Eller tilmeld dig via en studievejleder. Book en tid.