Idræt C-B

På idræt C-B lærer du om fysisk aktivitet både i praksis og teori. Du kommer til at udøve praktiske idrætsgrene som fx volleyball eller crossfit og du vil blive klogere på sundhed, fysiologi og idrættens betydning i samfundet.

Hvad kan du bruge faget til?

Idræt C-B giver et godt fundament hvis du ønsker at videreuddanne dig til eksempelvis idrætslærer, fysioterapeut eller sygeplejerske. Du kan også vælge faget hvis du kan lide at være aktiv og gerne vil lære mere om kroppen, træning og sundhed.

Hvad lærer du?

  • Du vil opnå praktiske færdigheder i udvalgte discipliner indenfor boldspil, musik og bevægelse samt klassiske og nye idrætter
  • Du vil lære at koble teori til den fysiske aktivitet du udøver i praksis
  • Du vil lære om hvilken rolle fysisk aktivitet spiller på et individuelt om samfundsmæssigt plan
  • Du vil tilegne dig viden om hvordan træning påvirker din sundhed, og om hvordan du kan træne for at opnå specifikke mål

Tilmeld dig faget

Vælg hvornår og hvordan du vil tage faget.

Gå til tilmelding

Mere om faget

Idræt C-B som hold undervisning på skolen

Du kan tage faget som:

  • Holdundervisning på skolen

Idræt C-B som holdundervisning foregår på vores adresser i Albertslund og Rødovre. Det er den enkelte lærer der, sammen med dig og resten af holdet, tilrettelægger undervisningen inden for den gældende læreplan. Læs mere om holdundervisning på skolen.

Eksamen

Idræt C-B afsluttes med en praktisk prøve og mundtlig prøve hvor der gives en samlet karakter.

I den praktiske prøve skal du op i tre af de forløb du har haft i løbet af året. Denne del er en gruppeeksamen med 24 timers forberedelse.

I den mundtlige prøve trækker du en caseopgave med kendte og ukendte bilag. Eksamen varer 24 minutter og der gives 48 minutters forberedelse. Denne del er individuel og har ingen sammenhæng med den praktiske del.

Adgangskrav

Du kan blive optaget, hvis du har forudsætninger svarende til faget på C-niveau.

SU

Du kan søge om SU for faget.

Læs om betingelserne for SU her

Læreplan for faget

Du kan få mere information om fagets indhold og læringsmål i læreplanen.

Gå til læreplan

Vi glæder os til at byde dig velkommen!