Dansk som andetsprog C

Faget handler om at kommunikere på dansk. Du læser forskellige tekster og bruger sproget både mundligt og skriftligt. Dit eget modersmål bliver inddraget i undervisningen.

Hvad kan jeg bruge faget til?

Du får styrket dine dansksproglige kompetencer, og så kan du bruge dansk som andetsprog på C-niveau til at gå videre på B-niveau. Du får en større viden om dansk litteratur og kultur, som du kan bruge alle steder i det danske samfund.

Hvad lærer jeg?

I faget dansk som andetsprog C får du løftet dit sproglige niveau, og du får udvidet dit ordforråd. Du bliver bedre til at kommunikere på dansk – både mundtligt og skriftligt – igennem analyser af mange former for tekster. Du skal derudover øve dig i at bruge IT.

Hvordan foregår eksamen?

Du skal til en mundtlig eksamen, der varer 30 min. Før eksamen har du én times forberedelsestid.

I løbet af undervisningen samler du dit arbejde i en portfolio-mappe, og dele af den indgår i den mundtlige eksamen.

Hvad kræver det, for at jeg kan begynde på faget?

Du skal have et andet aktivt modersmål end dansk, og så skal du gennemføre en test, som viser dit niveau.

Tid og sted

Se hvor og hvornår du kan læse dansk som andetsprog C.

Få en plads på holdet

Tilmeld dig online.